Делатност Службе се обавља преко следећих организационих јединица:

 

  1. Одељење за правне, кадровске и административне послове
  • Одсек послова безбедности, заштите на раду и противпожарне заштите
  • Одсек кадровских послова         

      

      Шеф одељења: Јелена Недељковић Шашић, дипл. правник

      Адреса: Милоша Обреновића 2, Панчево

      Контакт:013 317 901

 

  1. Одељење јавних набавки

 

      Шеф одељења: Ивана Матаруга, дипл. економиста

      Адреса: Милоша Обреновића 2, Панчево

      Контакт: 013 317 901

 

  1. Одељење за економско-финансијске послове
  • Одсек књиговодства
  • Одсек рачуноводства

      Шеф одељења: Оливера Нишавић, дипл. економиста

      Адреса: Милоша Обреновића 2, Панчево

      Контакт: 013 317 901

 

      4. Одељење техничких и других заjeдничких послова

  • Одсек информатикe и комуникацијe

 

      Шеф одељења: Југослав Танелов, дипл. менаџер

      Адреса: Милоша Обреновића 2, Панчево

      Контакт: 013 317 901