Адреса: Милоша Обреновића 4, 26101 Панчево

Контакт телефон: 013/311-344 

Радно време: од 07 до 20 часова

Субота и недеља: од 07 до 19 часова

Пријем пацијената је сваког радног дана од 07:00 до 09:00

Вађење крви се  заказује сваког радног дана у времену од 10 до 13 часова на бројеве телефона 311-344 или 062/807-37-91

или лично у истом термину.

Деца, труднице, породиље (до годину дана), онколошки и хитни пацијенти  не заказују пријем.

Издавање резултата наредног дана oд 10 до 13 часова

Заказивање кућних посета за непокретне болеснике се може обавити сваког радног дана од 10 до 13 часова у приземљу лабораторије.

 

Историјат

Служба лабораторије основана је 1968 године у оквиру Дома здравља. Служба је била смештена у Карађорђевој улици (садашња зграда Хитне помоћи).

Како се територија града ширила и повећавао број становника, расла је и потреба за већом службом лабораторијске дијагностике.

Лабораторија је добила нову зграду  6. 10. 1984 године у улици Паје Маргановића. Зидање зграде је омогућио град Панчево. Осим опремања централне зграде, град је омогућио и отварање пунктова по насељеним местима где су се радиле основне анализе.

Данас  је Лабораторија Дома здравља Панчево савремена и технички добро опремљена. У њој можете без заказивања  сваког радног дана добити стручну и професионалну услугу тима који сачињавају:1 магистар фармације- специјалиста медицинске биохемије, 1 дипломирани фармацеут – медицински биохемичар, 1 дипломирани фармацеут, 2 струковна лабораторијска технолога, 25 лабораторијских техничара, 2 перачице лабораторијског посуђа.


Служба лабораторије дневно прими око 350 пацијената, а просечно се годишње уради око 1.000.000 анализа.
Служба је опремљена савременим хематолошким анализаторима (HMX Coulter, ACT diff), биохемијским анализаторима (Beckman Coulter AU 480 и АU 400), анализатором за одређивање глукозе у капиларној крви (Biosen C-line), анализатором за одређивање параметара хемостазе (Behring Fibrintimer BFT II ), апарат за одређивање СЕ(SRS 100/II), апарат за хемијски преглед урина (Uriscan Pro II).

Обавеза наше лабораторије је да у свом раду користи принципе Добре Лабораторијске Праксе (ГЛП) и да омогући да пацијент, односно ординирајући лекар, добије тачан и правовремен налаз.

Квалитет резултата се обезбеђује тачно дефинисаном технологијом рада.
Правилност рада у лабораторији остварује се спровођењем мера спољашње и унутрашње контроле квалитета. У служби лабораторије свакодневно се ради унутрашња контрола квалитета. Лабораторија учествује и у спољашњој контроли квалитета хематологије (IQAP) и биохемијских параметара (EQAS).


Организација службе


Службу чини централна лабораторија и пунктови за узорковање биолошког материјала који се налазе, у амбулантама у насељеним местима : Јабука, Качарево, Банатско Ново Село, Долово, Старчево, Омољица и Брестовац.


Узорковање биолошког материјала:


Централна лабораторија
Пријем пацијената 7:00 – 9:00 часова


Обавезно понети упут изабраног лекара, оверену здравствену књижицу и важећу личну карту.
Пријем хитних пацијената за хематолошке анализе и анализу урина обавља се током целог дана као и викендом.


За пријем хитних пацијената постоји одвојен шалтер.

На истом шалтеру право на приоритет имају пацијенти којима се тражи тест оптерећења глукозом, пацијенти који предају само узорак урина или столице.


Пријем деце и трудница као и чекаоница одвојени су од пријема одраслих. Присуство родитеља или неког другог пунолетног члана породице је обавезно када се крв вади малолетним пацијентима.

За непокретне пацијенте лабораторијски техничари излазе на терен и врше узорковање у кућним условима. За ову услугу пацијент мора да има уредно оверен упут изабраног лекара Дома Здравља на коме је наглашено кућно вађење крви.

Вађење крви на терену је уторком и четвртком.

Пунктови за узорковање материјала:

Насељена места: радним данима 7:00 – 9:00

Понедељак: Омољица, Брестовац

Уторак: Старчево

Среда: Банатско Ново Село

Четвртак: Јабука, Качарево

Петак: Долово

Узорковање крви се обавља вакум системима за једнократну употребу, атестираним и одобреним на међународном нивоу.
О чистоћи лабораторијског посуђа брину две перачице посуђа, а стерилизација као и сушење обавља се у за то предвиђеним апаратима.

 

Делатност Службе лабораторијске дијагностике


Узимање и лабораторијска испитивања узорака у дијагностичке и терапијске сврхе пацијената Дома Здравља на територији општине Панчево.
Савремена лабораторијска опрема великог капацитета омогућава обраду великог броја узорака, као и велики број хематолошких и биохемијских анализа, тестова хемостазе и преглед урина и столице.

 

Превентивни рад

У служби лабораторије Дома Здравља врше се анализе узорака у оквиру систематских прегледа деци предшколског и школског узраста.

Лабораторија учествује и у оквиру систематских прегледа запосленог становништва у циљу превенције различитих болести.

Анализа столице на окултно крварење у оквиру пројекта скрининга за колоректални карцином такође се врши у нашој служби.

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ПАЦИЈЕНТА ЗА ВАЂЕЊЕ КРВИ  можете погледати  ОВДЕ. 

–   Пре доласка у лабораторију, пацијент не треба да конзумира храну последњих 12 сати

–    Уколико је пацијент на терапији, лекове треба да узме након завршеног пријема у лабораторији

–    Урин донети у стерилној бочици купљеној у апотеци ( препоручљиво је сакупити први јутарњи урин)


Анализе које се раде у лабораторији


Хематолошке анализе:
Седиментација еритроцита(СЕ)
Крвна слика-ККС (ЕР, ЛЕ, ХТ, Хб, ТР)
Комплетна крвна слика са леукоцитарном формулом (ЕР, ЛЕ, ХТ, Хб, ТР, Леф)
Ретикулоцити
Леукоцитарна формула
Размаз крви – плочица

Биохемијске анализе:
Глукоза у серуму
Тест оралног оптерећења глукозом - ГТТ
Гликозилирани хемоглобин (ХбА1ц) у крви
Уреа (БУН) у серуму
Креатинин у серуму
Мокраћна киселина у серуму
Билирубин - укупан у серуму
Билирубин - директан у серуму
Протеини (укупни) у серуму
Ц - реактивни протеин (ЦРП) у серуму
Гвожђе у серуму
ТИБЦ (укупни капацитет везивања гвожђа) у серуму
УИБЦ (незасићени капацитет везивања гвожђа) у серуму
АЛТ у серуму
АСТ у серуму
Алкална фосфатаза (АЛП) у серуму
Гама - ГТ  у серуму
Лактат дехидрогеназа (ЛДХ) у серуму
Алфа-амилаза у серуму и мокраћи
Натријум у серуму
Калијум у серуму
Хлориди у серуму
Калцијум у серуму
Неоргански фосфати у серуму
Холестерол (укупан) у серуму
ХДЛ - холестерол у серуму
ЛДЛ - холестерол у серуму
Триглицериди у серуму

Анализе хемостазе:
Време крварења
Фибриноген

Анализе мокраће:
Целокупан преглед мокраће тест траком
Седимент мокраће
Протеини у мокраћи- семиквантитативно
Кетонска тела (ацетон) у мокраћи
Уробилиноген у мокраћи

Анализе фецеса (столице):
Хемоглобин (крв) у столици - Тест за окултно крварење
Несварена мишићна влакна у столици
Скроб у столици
Масти у столици

 

 

Начелник Службе за лабораторијску дијагностику је др прим.сци мед Данијела Ристовски Корниц, специјалиста медицинске биохемије.

 

Главни лаборант: Анђелија Срданов