Служба за здравствену заштиту одраслих промовише  и унапређује здравље, бави се лечењем и превенцијом болести, посебно је одговорна за здравље заједнице.

Примарну здравствену заштиту у служби опште медицине грађани остварају преко изабраног лекара који ради у тиму са медицинском сестром-техничарем.

Служба за здравствену заштуту одраслих (СЗЗО) свој рад организује у 9 сеоских и 8 градских амбуланти, као и у Превентивном центру Дома Здравља Панчево.

И поред просторне разуђености, СЗЗО данас представља заокружену радну целину у стручном, техничко-технолошком  и организационом садржају.

Својим  стручним кадровским потенцијалом, Служба успешно одговара најсложенијим пословима тима изабрани лекара-сестра и у потпуности обезбеђује квалитетну здравствену заштиту како у амбулантама у граду, тако и у насељеним местима.

 

Наша визија је да преко система  превентивних саветовалишта и превентивним радом у амбулантама ,подигнемо едукативни ниво наших пацијената, како би заједничким снагама спречили или барем одложили настанак многих болести.

Само удружени са нашим пацијентима можемо се изборити за здравије и срећније генерације.

 

Задаци изабраног лекара:

 1. организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца (својих пацијената)
 2. ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести
 3. врши дијагностику и благовремено лечење пацијената
 4. указује хитну медицинску помоћ
 5. упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским
  индикацијама, односно код лекара специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за
  наставак лечења пацијента
 6. прописује лекове и медицинска средства
 7. обавља и друге послове у складу са Законом (нпр. води медицинску документацију у
  папирној и/или електронској форми)
 8. да се у обављању својих послова придржава начела Хипократове заклетве и кодекса
  етике здравствених радника
 9. да примењује само проверене и научно доказане методе, поступке и вештине
  савладане током континуиране медицинске едукације, да се континуирано стучно
  усавршава и прати достигнућа медицинске и сродних наука
 10. да послове обавља у прописаном и планираном обиму и квалитету.

 

Задаци и садржај рада медицинске сестре:

 1. Тријажа ( сестринско запажање здравственог стања)
 2. Објективни преглед ( спољни изглед, боја коже, стање свести, фреквенција и начин
  дисања)
 3. Мерење виталних знакова (тензија, пулс, температура, респирација)
 4. Евиденција добијених података у здравствени картон
 5. Медицинско-техничке радње: ЕКГ - дијагностика и препознавање патолошких промена,    оксигенотерапија, давање парентералне терапије, примена инфузионих раствора, нега рана, имунизација, имобилизација и друго.
 6. Поступци везани за појаву ургентних стања код давања парентералне терапије    (анафилактички шок)
 7. Пријава обољења која су законом обавезна
 8. Вођење протокола и евидентирање услуга ( дневна, месечна, тромесечна, шестомесечна, годишња евиденција)
 9. Здравствено-васпитни рад, посебно у категорији хроничних масовних незаразних болести
 10. Заказивање прегледа код изабраног лекара
 11. да примењује само проверене и научно доказане методе,поступке и вештине
  савладане током континуиране медицинске едукације, да се континуирано стучно
  усавршава и прати достигнућа медицинске и сродних наука
 12. да се у обављању послова придржава кодекса етике здравствених радника

 

Једино здравља и знања никада није доста.(Н.Булат)

Немој се правити мудрим него то стварно и буди, јер није довољно правити се здравим него то стварно и бити. Епикур

Водите рачуна о свом телу. То је једино место где можете да живите.

 

 

 

НАЧЕЛНИK СЛУЖБЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ

Др Мери Кулић, специјалиста опште медицине

адреса: Милутина Бојића б.б , Панчево з.а. ,,Стрелиште"

телефон:  013/313-618   062/804-84-95

електронска пошта:

ГЛАВНА СЕСТРА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ

 

Мед. сестра Душица Павлица

адреса: Сердар Јанка Вукотића ББ, 26101 Панчево  з.а. ,,Нови свет"

телефон:  013/2516-487  066/8061102

електронска пошта: