Адреса: Браће Јовановића бб, 26101 Панчево

Контакт телефон: Служба: 013/331-495 

                               Мобилно телефонско саветовалиште: 062/807-30-66

Радно време:        Служба: од 7 – 13:30 часова                                         

                               Мобилно телефонско саветовалиште: од 7 – 20 часова

Поливалентна патронажна служба Панчево је служба која се бави превенцијом и промоцијом здравља.

Рад поливалентне патронажне службе је комплексан и базира се на посетама породици и здравствено васпитном раду у заједници.

 Поливалентна патронажна служба подразумева рад на терену кроз следеће здравствене активности: системска обрада породице у коју спада посета трудницама, бабињарама и новорођенчадима, праћење раста и развоја одојчади, мале, предшколске деце, особама преко 65 година, оболелим лицима, социјално угроженим лицима и особама са инвалидитетом.

Здравствено васпитни рад поливалентне патронажне службе у заједници обавља се кроз предавања, изложбе, радионице у предшколским установама, основним школама, месним заједницама, клубовима за стара лица, такође и  кроз сарадњу са Превентивним центром, хуманитарним организацијама (пре свега, Црвеним крстом) и службама социјалне заштите.

Поливалентна патронажна служба 2016. године отвара Школу родитељства за труднице и родитеље са одојчадима под називом „Рани раст и развој деце“

 

Главна патронажна сестра је вмс Јелена Митић

 

Патронажне сестре :

Јелена Митић - главнa сестрa

Андријана Ратков

Јелена Митић

Нада Огњановић

Мира Јовановић

Весна Стојевски

Силвија Конески

Марина Богдан

Мирјана Митић

Маја Лилић

Тијана Зарић

Бранислава Амановић

Бранкица Јаћимовић

Наташа Бајић

Драгана Василчин

Јасна Станков