Службе

Адреса: Милоша Обреновића 2, 26101 Панчево

Контакт телефон: 013/312-847   062/807-36-70

Електронска пошта:

 

Радно време: радним данима: од 07 до 20 часова                                       

                        суботом: од 07 до 19 часова, недељом: од 08 до 18 часова

Кликните за --> Актуелни распоред рада лекара у Дому здравља

                          Распоред рада лекара у школским амбулантама

                          Актуелни ценовник стоматолошких услуга (21. јануар 2021.год.)

                          ВРСТА И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ПРЕМА ПОПУЛАЦИОНИМ ГРУПАМА

                        

                                                       

Стоматолошке услуге се пружају корисницима услуга у ординацијама лоцираним у:

 

- Специјалистичкој служби Дома здравља Панчево, Милоша Обреновића 2-4

- У Насељеним местима: Старчево, Омољица, Банатски Брестовац, Долово, Банатско Ново Село, Качарево, Јабука и Глогоњ

- Школским ординацијама: ОШ ,,Бранко Радичевић", ОШ ,,Васа Живковић", ОШ ,,Стевица Јовановић", ОШ ,,Свети Сава", ОШ ,,Исидора Секулић", ОШ ,,Братство-јединство" и ОШ ,,Жарко Зрењанин" у Банатском Новом Селу

- Рад Стоматолошке службе са пацијентима се одвија радним данима двократно: од 07:00 до 13:30 часова и од 13:30 до 20:00 часова у свим објектима Дома здравља где нам то кадровски потенцијал омогућава.
- Сваке суботе од  7:00 до 19:00 часова одвија се рад са пацијентима у згради Дома здравља Панчево у улуци Милоша Обреновића 2-4. Недељом и  празницима дежура се у згради Дома здравља Панчево у улуци Милоша Обреновића 2-4 од 08:00 до 18:00 часова.


ОПИС ДЕЛАТНОСТИ

Стоматолошка служба Дома здравља Панчево пружа стоматолошке услуге свим осигураницима из свих грана стоматологије сем из области максилофацијалне хирургије.

 


Структура запослених од 04. октобра 2023. године:


У Служби стоматолошке здравствене заштите су запослена 74 лица на неодређено и
одређено радно време:


- 29 доктора стоматологије (16 специјалиста и 13 општих доктора стоматологије)
- 35 стоматолошких сестара
- 9 зубних техничара
- 1 рендген техничара

Једна докторка стоматологије је на трудничком боловању.

Број пацијената годишње


У току 2011. године број пружених стоматолошких услуга био је 51.179 код деце и  55.551 код одраслих.

Укупан број остварених услуга у 2014. год. је 112.406, у 2015. год. је 122.173, а у 2016. год. 125.672.

Укупан број остварених услуга у 2017, 2018. и 2019. години је преко 120.000 годишње.


.
Активности


Сваке године у мају месецу се одржава обележавање Недеље здравља уста и зуба. Сви запослени равноправно учествују у промовисању оралног здравља кроз разна едукативна предавања и гостовања у радио и телевизијским емисијама.Развојни планови

 
У наредном периоду кроз стручно усавршавање запсолених, циљ је едуковање како младих тако и постојећег кадра, што ће условити повећање броја и унапређење квалитета пружених стоматолошких интервенција. Истовремено потенцирамо праћење савремених достигнућа у сфери стоматологије која се примењују у свету.


ОРГАНИЗАЦИЈА

Служба стоматолошке здравствене заштите има два одељења:

Oдељење дечије и превентивне стоматологије са ортопедијом вилица и Одељење опште и специјалистичке стоматолгије.

Одељење дечје и превентивне стоматологије са ортопедијом вилица чине Одсек дечије и превентивне стоматологије и Одсек ортопедије вилица.

Запослени на Одсеку дечије и превентивне стоматологије пружају стоматолошку здравствену заштиту предшколској и школској деци на примарном нивоу здравствене заштите (у школама и стоматолошким ординацијама у насељеним местима) и секундарну стоматолошку здравствену заштиту деци предшколског и школског узраста у оквиру специјалистичког дела Службе стоматолошке здравствене заштите (пружају је специјалисти дечије и превентивне стоматологије у координацији са општим докторима стоматологије).

Тимови на Одсеку дечје и превентивне стоматологије


Шеф Одсека дечије и превентивне стоматологије је др Александра Крестић-Станић.
Одговорна стоматолошка сестра на Одсеку дечије и превентивне стоматологије је Радица Павић.


 Контакт телефон: 309-251; 309-261


1. КРЕСТИЋ СТАНИЋ ДР АЛЕКСАНДРА  спец. дечије и превентивне стоматологије -  ординација број 303
    стом. сестра БАЛАН СОФИЈА


2. ПЕШЕВСКИ ДР СВЕТЛАНА  спец. дечије и превентивне стоматологије - ординација број 303
    стом. сестра СМИЉКОВИЋ ДАНИЈЕЛА


3. СТЕФАНОВ ПРИМ. ДР ВЕРИЦА  спец. дечије и превентивне стоматологије - ординација број 304
    стом. сестра ПАВИЋ РАДИЦА


4. МИЛОШЕВИЋ ДР СЛАЂАНА  спец. дечије и превентивне стоматологије - ординација број 303
    стом. сестра ЈУХАС ДАНИЈЕЛА


5. НОВОВИЋ ДР МАЈА спец. дечије и превентивне стоматологије орд. – број 302

    стом. сетра КРАЈЧЕСКИ ЉИЉАНА


6. БРАНКОВИЋ ДР ВЕСНА спец. дечије и превентивне стоматологије орд. - број 302
    стом. сетра ХАКАЈ МИРЈАНА


7. КРСМАНОВИЋ ДР МАРИЈА – спец. дечије и превентивне стоматологије (ординација 303)

    стом. сестра Величковић Биљана


8. ПРИЈИЋ ДР ЈОВАНА – на специјализацији


9. МАЛОВИЋ ДР ДРАГАНА -  понедељак, среда, петак ОШ ,,Бранко Радичевић"; контакт телефон ОШ: 352-663, уторак, четвртак ОШ "Стевица Јовановић" (319-166).
   Наредног месеца уторак, четвртак ОШ ,,Бранко Радичевић"; контакт телефон ОШ: 352- 663, понедељак, среда, петак ОШ "Стевица Јовановић" (319-166).
    стом. сестра ОСТОЈИН ВИКТОРИЈА


10. МАРИНКОВИЋ ДР АЛЕКСАНДРА  понедељак, среда, петак ОШ ,,Свети Сава"  (контакт телефон ОШ: 318-859), уторак, четвртак ОШ ,,Исидора Секулић" (контакт телефон ОШ: 2315-965)
     стом. сестра ПАНАЈОТОВИЋ СВЕТЛАНА


11 . ЂУКИЋ ДР ВЛАДИМИР - понедељак, среда, петак ОШ ,,Васа Живковић" (353 – 313) и утпрак, четвртак ОШ ,,Братство - јединство"  (контакт телефон ОШ:348 - 080)   
      стом. сестра ЈЕЛИЋ ДРАГАНА

12. ПОМОРИШАЦ ДР СНЕЖАНА - здравствена амбуланта Банатско Ново Село - понедеак и петак (615-095) ; основна школа ,,ЖаркоЗрењанин" БНС - среда ; З.А. ,,Банатски Брестовац - уторак и четвртак (626-122)
     стом. сестра ЂУРЕТИЋ АЛЕКСАНДРА


13. ЛОТРЕАН ДР ФЛАВИУС ЈОСИФ - здравствена амбуланта Долово (013/2634-118) 
      стом. сестра РОГИЋ МЕРИМА


14. САВКОВИЋ ДР ТЕОДОРА - здравствена амбуланта Старчево (013/631-163) и здравствена амбуланта Омољица (013 617 013)
      стом. сестра ЈОВАНОВ ЗОРИЦА

15. ЏИГУРСКИ ДР ЕКАТАРИНА - здравствена амбуланта Качарево (013 601-194)

     стом. сестра РАМЈАНЦ БРАНКИЦА


16. ВУКАШИНОВ ПЕТРОВИЋ ДР МИЛИЦА спец. оралне медицине и парадонтологије – на трудничком боловању

17. СИМОНОВИЋ ЛУКАЧ ДР ЈЕЛЕНА - здравствена амбуланта Јабука (013 2624-066) и Глогоњ (013 627-107)

      стом. сестра Манојловић Дијана

 

Превентивне стоматолошке сестре на Одсеку дечје и превентивне стоматологије:

1. ЂОРЂЕВИЋ АНКА, главна сестра Стоматолошке службе (контакт телефон 309-227)

2. СПАСИЋ ГОРДАНА

3. МИЛЕКИЋ МИЛКА

4. ВЕЛИЧКОВИЋ ВИШЊА

5. КОЈИЧИЋ РУЖИЦА

 

Тимови на Одсеку ортопедијa вилица - одринација број 305   

Шеф Одсека ортопедије вилица је Др Саша Живковић (контакт телефон 309-246).

Одговорна стоматолошка сестра на Одсеку ортопедије вилица је Биљана Милановић

 

Контакт телефон: 309-246

 1. МИЛАНОВИЋ ЛАЗАРЕВИЋ ДР ВЕСНА спец. ортопедије вилица

стом. сестра МИЛАНОВИЋ БИЉАНА

 1. ЖИВКОВИЋ ДР САША спец. ортопедије вилица

стом. сестра ФИЛИПОВ ДАНИЈЕЛА

 1. КУКИЋ ДР СТАНА спец. ортопедије вилица

стом. сестра МИЛОШЕВИЋ ГОРИЦА

 

Одељење опште и специјалистичке стоматологије

Одељење опште и специјалистичке стоматологије чини Одсек за поливалентну стоматологију, Одсек за радиолошку дијагностику и одсеци специјалистичких грана стоматологије (болести зуба и ендодонције, орална хирургија, орална медицина и пародонтологија и стоматолошка протетика са зубном техником) за популациону групу пацијената старијих од 18 година живота. У оквиру тих специјалистичких грана стоматолошке услуге се по потреби пружају и пацијентима из популационих група млађим од 18 година живота.

Шеф Одељења опште и специјалистичке стоматологије је Др Милан Париповић (контакт телефон 309-259).

Одговорна стоматолошка сестра Одељења опште и специјалистичке стоматологије је Рада Кесић

 

Тимови на Одсеку поливалентне стоматологије:

 1. JASAM др MAHMOOD - ординација број 318 - пријемно оделење телефон 309-240

           стом. техничар ДИВИЋ НИКОЛА.

 1. МАНСУРИ ДР ХЕНИ - ординација број 318  - пријемно оделење телефон 309-240

   стом. сестра КОСТИЋ ВИОЛЕТА

       3. ПАРИПОВИЋ ДР МИЛАН - спец. оралне хирургије, ангажован и на Одсеку оралне хирургије  - контакт телефон 309-259

          стом. сестра КЕСИЋ РАДА

       4. МИТРОВИЋ ДР НОВИЦА спец. болести зиба и ендодонција, ангажован и на Одсеку болести зуба и ендодонција - ординација бр. 317 (309-249)

           стом. сестра: ДИМИТРИЈЕВИЋ ВУКОСАВА

       5. ПАЈИЋ ДР МИЛИЦА - Одељење стоматолошке протетике

            стом. сестра ВИТАС СЛАВИЦА

 

Одсек за радиолошку дијагностику

контакт телефон 309-251

1. ЂУРИЦА НАТАША     

 

Тим на Одсеку болести зуба и ендодонције

 

ординација број 316   контакт телефон 309-248

1. НИКОЛИЋ ДР ЛИДИЈА  спец. болести зуба и ендодонције 

 стом. сестра РАТКОВИЋ БИЉАНА

 

Тим на Одсеку оралне хирургије

ординација бој 319    контакт телефон 309-259

 

1. ЂУРИЋ ДР МИЛОШ   спец. оралне хирургије

  стом. сетра МИХАЈЛОВСКИ СЛАЂАНА

 

Тим на Одсеку оралне медицине и пародонтологије

ординација број 316  контакт телефон 309-248

 

1. МАРТИЋ ДР НАТАША  спец. оралне медицине и пароонтологије

 стом. сестра НЕДИЋ ГОРДАНА

 

Тим на Одсеку стоматолошке протетике са зубном техником

ординација број 315 контакт телефон 309-241

 

1. МРЕНОВИЋ ДР ТИХОМИР  спец. стоматолошке протетике

   стом. сетра ПИСЛЕВИЋ КРИСТИНА

 

Зубни техничари: 

1. ЉУБИЧИЋ МИЛАДА, шеф зубне технике          протетски радови

Контакт телефон: 309-225 и 309-227;

2. САВКОВИЋ МОМИР                                             протетски радови

3. БУРИЋ МИЛА                                                          протетски радови

4. СРБОТЊАК МИРОСЛАВА                                  ортодонски радови

5. МАКСИМОВИЋ ВЕЉКО                                      ортодонски радови

6. ЧАВОШКИ ЉИЉАНА                                           ортодонски радови

7. ПЕТРОВИЋ ШЕМА                                                протетски радови

8. ШИНИК АЊА                                                           протетски радови

9. ДОДОШ ВЕСНА                                                       протетски радови

 

Стоматолошке сестре које тренутно нису распоређене у тиму са докторима стоматологије су ангажоване по потреби Службе на свим одсецима:

1. МЛАДЕН БРАНКИЦА
2. МИЛОШЕВИЋ СЊЕЖАНА
3. ОРАВЕЦ МАТИЋ ОЛИВЕРА

 

 О изабраном стоматологу


Имамо 20 изабраних стоматолога и то 15 стоматолога на дечијој и превентивној стоматолошкој здравственој заштити и 5 општих стоматолога који су на општој стоматолошкој здравственој заштити (за одраслу популацију становништва).


Изабрани стоматолози на дечијој и превентивној здравственој заштити су: КРЕСТИЋ СТАНИЋ ДР АЛЕКСАНДРА, ПЕШЕВСКИ ДР СВЕТЛАНА, СТЕФАНОВ ПРИМ. ДР ВЕРИЦА, МИЛОШЕВИЋ ДР СЛАЂАНА, НОВОВИЋ ДА МАЈА, БРАНКОВИЋ ДР ВЕСНА, КРСМАНОВИЋ ДР МАРИЈА, ЂУКИЋ ДР ВЛАДИМИР, МАЛОВИЋ ДР ДРАГАНА МАРИНКОВИЋ ДР АЛЕКСАНДРА, ПОМОРИШАЦ ДР СНЕЖАНА, ЏИГУРСКИ ДР ЕКАТАРИНА, САВКОВИЋ ДР ТЕОДОРА, СИМОНОВИЋ ЛУКАЧ ДР ЈЕЛЕНА и ЛОТРЕАН ДР ФАЛВИЈУС ЈОСИФ.

 

Изабрани стоматолози на општој стоматолошкој здравственој заштити су: ПАРИПОВИЋ ДР МИЛАН, МИТРОВИЋ ДР НОВИЦА, JASAM DR MAHMOOD, МАНСУРИ ДР ХЕНИ, ПАЈИЋ ДР МИЛИЦА.

 

Дужност изабраног стоматолога

Изабрани стоматолог је дужан да:


1. Придржава се предвиђеног садржаја и обима превентивних мера у области примарне стоматолошке здравствене заштите на основу Правилника Републичког Фонда о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији;

2. Спроводи потребне прегледе и потртебна лечења болести уста и зуба на основу Правилника Републичког Фонда о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији;

3. Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу оралног здравља;

4. Одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења;

5. Израђује тоталне и парцијално-плочасте зубне птотезе код особа старијих од 65 година живота на основу Правилника Републичког Фонда о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији;

6. Упућује на специјалистичке прегледе или на стационарно лечење;

7. Прописује лекове и медицинска средства;

8. Води прописану медицинску документацију о стању,лечењу и изради зубних помагала;

9. Даје налаз и мишљење о здравственом стању на основу чега се издаје потврда о коришћењу здравствене заштите у иностранству;

10. Врши друге послове у вези са остваривањем права из здравственог осигурања за осигурана лица из члана 22 Закона о здравственом осигурању Републике Србије као и потребни прегледи и лечења осигураника предвиђени чланом 41 Закона о здравственом осигурању Републике Србије.

Доктор у замени


Ако је Ваш изабрани лекар привремено одсутан, Дом здравља је у обавези да Вам обезбеди лекара који привремено замењује Вашег изабраног лекара.
Уколико нисте задовољни Вашим изабраним лекаром у замени, имате право да након три месеца од дана замене лекара, изаберете другог лекара, и тада се то сматра променом изабраног лекара, Ви га можете поново изабрати, променом изјаве о изабраном лекару.

 

Промена изабраног лекара


Промену изабраног лекара вршите попуњавањем и потписивањем обрасца Изјава о избору/промени изабраног лекара.
Особа која није у могућности да оде у Дом здравља, врши промену изабраног лекара на исти начин као што је извршила избор изабраног лекара (давањем овлашћења за промену изабраног лекара).
Имате право да промените изабраног лекара по истеку календарске године, без навођења разлога промене.
Уколико вршите промену изабраног лекара пре истека календарске године, у изјави морате да наведете разлоге промене.
Промену изабраног лекара пре истека календарске године можете учинити из следећих разлога:
1. у случају престанка радног односа изабраног лекара у том Дому здравља;
2. ако промените пребивалиште;
3. ако сте незадовољни лекаром који замењује Вашег изабраног лекара, по истеку рока од три месеца од дана обезбеђивања замене лекара;
4. ако је Ваш изабрани лекар одсутан дуже од шест месеци;
5. ако је дошло до неспоразума са лекаром, због кога сте изгубили поверење у свог изабраног лекара;
6. из других оправданих разлога.
Уколико сте незадовољни Вашим изабраним или лекаром који Вам је додељен као замена, можете захтевати промену изабраног лекара и мимо наведених рокова.
Оправданост Ваших захтева цени надлежни орган у Дому здравља. Он утврђује све битне околности и чињенице изнете у Вашем захтеву за промену лекара. Дом здравља је дужан да Вам у року од 8 дана од дана подношења Вашег захтева, достави свој налаз.

 

Осигураници који имају право на стоматолошке услуге из обавезног здравственог осигурања

1. У потпуности на терет обавезног здравственог осигурања – прегледи и лечење болести уста и зуба:

Деца до навршених 18 година живота ( на одељењу за дечију и превентивну стоматологију).

Израда активног покретног и функционалног ортодонског апарата код деце до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а најкасније до навршених 26 година живота, као и репаратуру тих ортодонтских апарата са отиском (после шест месеци од предаје апарата).

Студенти на редовном школовању до 26. године живота (сем протетских радова)

Код жена у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја (сем протетских радова)

Незапослена лица и друге категорије социјално угрожених лица чији су месечни приходи испод прихода утврђених у складу са Законом о здравственом осигурању (сем протетских радова)

Жртве насиља у породици (сем протетских радова)

Самохрани родитељи са децом до седам година живота чији су месечни приходи испод прихода утврђених у складу са Законом о здравственом осигурању (сем протетских радова)

Указивање хитне стоматолошке здравствене заштите за одрасле (вађење зуба није хитна стоматолошка интервенција)

У оквиру преоперативног и постоперативног третмана малигних болести максилофацијалне регије

 

2. Уз партиципацију у износу од 10% од цене од здравствене услуге:

Прегледи и лечење уста и зуба (изузев протетског збрињавања) пре операције срца и трансплатације бубрега

Прегледи и лечење у вези са повредом зуба и костију лица 20% (на оделењу дечје и превентивне стоматологије)

 

3. Уз партиципацију од 50 дин.

Вађење зуба као последица комликације каријеса ( на оделењу дечје и превентивне стоматологије)

 

4. Уз партиципацију у износу од 35 % од „Фондовске“ цене здравствене услуге:

Израда тоталне и парцијално плочасте зубне протезе код особа старијих од 65 година. Налог за израду протезе ( добија од стоматолога који изводи потребан протетски рад) пацијент мора да овери у Републичком фонду за здравствено осигурање-филијала Панчево у улици Војводе Радомира Путника број 6. У зависности од висине пензије осигураника Републички фонд за здравствено осигурање може да ослободи пацијента плаћања партиципације и да Социјално осигурање у целости рефундира трошкове израде потребног протетског рада

Репаратура тоталних и парцијално плочастих зубних протеза (рађене на терет Републичког фонда за здравствено осигурање) које су у рађене у времену између 30 и 60 месеци од дана предаје (после две ипо године од предаје протезе па све до стицања права за израду нових протетских радова, односно навршене пете године од предаје протезе), уколико је осигураник учествовао у партиципацији од 35 одсто.

Прегледе и лечење болести уста и зуба код деце до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног средњношколског, односно високо школског образовања, а најкасније до навршених 26 година живота ако се не одазову на превентивне стоматолошке прегледе из члана 9. став1, тачка 3) Правилника.

 

Сви остали осигураници плаћају стоматолошке услуге по економском ценовнику Стоматолошке службе Дома здравља Панчево

 

Начелник службе 

Др Тихомир Мреновић

Специјалиста стоматолошке протетике

Главна сестра

Анка Ђорђевић

Адреса: Милоша Обреновића 2, 26000 Панчево

Контакт телефон: 013/309-215    062/804-80-79

Радно време: од 07 до 20 часова                                        

Кликните за --> Актуелни распоред рада лекара

 

Служба за здравствену заштиту жена, како данас гласи њен званичан назив је настала од некадашњег Диспанзера за жене који је 1959. године израстао на темељима Гинеколошке амбуланте.

Ова служба обавља примарну здавствену заштиту становница општине Панчево и околних насељених места кроз превентиву и куративу, дијагностику и терапију, као и континуирани здравствено-васпитни рад у саветовалиштима за труднице и младе.

Рад се обавља у служби где је максимална доступност пацијената до изабраног лекара, без упута од стране лекара опште медицине.

 

Врсте прегледа које служба обавља :

 

 1. гинеколошки прегледи
 2. ултразвучни прегледи
 3. колпоскопски прегледи
 4. узимање узорака за ПА (папаниколау) анализу
 5. узимање узорака за одређивање групе секрета (ВС)
 6. давање инјекција
 7. локална апликација лека
 8. превијања
 9. вагинална испирања
 10. апликација интраутериног улошка (спирала)
 11. пласирање песара
 12. контрола физиолошких трудноћа
 13. рано откривање фактора ризика за правилан развој плода уз упућивање на виши ниво гинеколошке здравствене заштите
 14. давање савета у вези са хигијенско-дијететским режимом у току трудноће
 15. кардиотокографија (ЦТГ)
 16. преглед после порођаја након шест недеља и шест месеци
 17. здравствено-васпитни рад кроз саветовалиште за труднице,школу родитељства и саветовалишта за младе
 18. мануелни и ултразвучни прегледи дојки
 19. прегледи у циљу испитивања и лечења стерилитета
 20. припрема брачних парова за укључивање у програм вантелесне оплодње
 21. психо-физичка припрема трудница за порођај

Све побројане услуге пружамо у складу са најновијим достигнућима савремене медицине засноване на доказима и у складу са важећим законским прописима.

Рад службе се обавља у две смене. У служби је стално запослено пет специјалиста гинекологије и акушерства са високим степеном појединачне едукованости из превентивних дијагностичких метода : колпоскопија, цитологија и ултразвучна дијагностика.

 

Изабрани лекари су:

Др Мирела Матејић, спец. гин. и акушерства - начелник Службе

Др Слађана Вукмировић - Сталетовић, спец. гин. и акушерства 

Др Татјана Јакшић Кучера, спец. гин. и акушерства

Др Драган Јосифовић, спец. гин. и акушерства

Др Маја Николић, спец. гин. и акушерства

 

 

Главна сестра: Миљана Живковић.

Служба за здравствену заштиту одраслих промовише  и унапређује здравље, бави се лечењем и превенцијом болести, посебно је одговорна за здравље заједнице.

Примарну здравствену заштиту у служби опште медицине грађани остварају преко изабраног лекара који ради у тиму са медицинском сестром-техничарем.

Служба за здравствену заштуту одраслих (СЗЗО) свој рад организује у 9 сеоских и 8 градских амбуланти, као и у Превентивном центру Дома Здравља Панчево.

И поред просторне разуђености, СЗЗО данас представља заокружену радну целину у стручном, техничко-технолошком  и организационом садржају.

Својим  стручним кадровским потенцијалом, Служба успешно одговара најсложенијим пословима тима изабрани лекара-сестра и у потпуности обезбеђује квалитетну здравствену заштиту како у амбулантама у граду, тако и у насељеним местима.

 

Наша визија је да преко система  превентивних саветовалишта и превентивним радом у амбулантама ,подигнемо едукативни ниво наших пацијената, како би заједничким снагама спречили или барем одложили настанак многих болести.

Само удружени са нашим пацијентима можемо се изборити за здравије и срећније генерације.

 

Задаци изабраног лекара:

 1. организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца (својих пацијената)
 2. ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести
 3. врши дијагностику и благовремено лечење пацијената
 4. указује хитну медицинску помоћ
 5. упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским
  индикацијама, односно код лекара специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за
  наставак лечења пацијента
 6. прописује лекове и медицинска средства
 7. обавља и друге послове у складу са Законом (нпр. води медицинску документацију у
  папирној и/или електронској форми)
 8. да се у обављању својих послова придржава начела Хипократове заклетве и кодекса
  етике здравствених радника
 9. да примењује само проверене и научно доказане методе, поступке и вештине
  савладане током континуиране медицинске едукације, да се континуирано стучно
  усавршава и прати достигнућа медицинске и сродних наука
 10. да послове обавља у прописаном и планираном обиму и квалитету.

 

Задаци и садржај рада медицинске сестре:

 1. Тријажа ( сестринско запажање здравственог стања)
 2. Објективни преглед ( спољни изглед, боја коже, стање свести, фреквенција и начин
  дисања)
 3. Мерење виталних знакова (тензија, пулс, температура, респирација)
 4. Евиденција добијених података у здравствени картон
 5. Медицинско-техничке радње: ЕКГ - дијагностика и препознавање патолошких промена,    оксигенотерапија, давање парентералне терапије, примена инфузионих раствора, нега рана, имунизација, имобилизација и друго.
 6. Поступци везани за појаву ургентних стања код давања парентералне терапије    (анафилактички шок)
 7. Пријава обољења која су законом обавезна
 8. Вођење протокола и евидентирање услуга ( дневна, месечна, тромесечна, шестомесечна, годишња евиденција)
 9. Здравствено-васпитни рад, посебно у категорији хроничних масовних незаразних болести
 10. Заказивање прегледа код изабраног лекара
 11. да примењује само проверене и научно доказане методе,поступке и вештине
  савладане током континуиране медицинске едукације, да се континуирано стучно
  усавршава и прати достигнућа медицинске и сродних наука
 12. да се у обављању послова придржава кодекса етике здравствених радника

 

Једино здравља и знања никада није доста.(Н.Булат)

Немој се правити мудрим него то стварно и буди, јер није довољно правити се здравим него то стварно и бити. Епикур

Водите рачуна о свом телу. То је једино место где можете да живите.

 

 

 

НАЧЕЛНИK СЛУЖБЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ

Др Мери Кулић, специјалиста опште медицине

адреса: Милутина Бојића б.б , Панчево з.а. ,,Стрелиште"

телефон:  013/313-618   062/804-84-95

електронска пошта:

ГЛАВНА СЕСТРА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ

 

Мед. сестра Душица Павлица

адреса: Сердар Јанка Вукотића ББ, 26101 Панчево  з.а. ,,Нови свет"

телефон:  013/2516-487  066/8061102

електронска пошта:

 

Служба је тренутно измештена у просторије Кожног диспанзера, где је била Ковид амбуланта.

 

Адреса: Милоша Обреновића 4 , 26101 Панчево

Контакт телефон: 062\804-85-93.

Радно време радним данима: од 07 до 19 часова; суботом: од 07 до 13 сати. недеља је нерадни дан.

За време празника радно време служби је до 12 сати.                                     

Кликните за: Актуелни распоред рада лекара

Служба кућног лечења и неге основана је 1997. године, у марту месецу, као посебна организациона јединица Дома здравља и од априла 2015. је у ул. Милутина Бојића Б.Б, на спрату Амбуланте ,,Стрелиште", улаз из парка.

Служба је основана према препоруци Светске здравствене организације, као продужетак болничког лечења, а ради скраћења боравка пацијената у болници.

Служба збрињава онколошке, неуролошке, хируршке, пулмолошке и интернистичке пацијенте.
Заједничко за све њих је да су привремено или трајно неспособни да оду до свог изабраног лекара, а неопходно им је праћење здравственог стања.

На почетку рада служба је имала два лекара, три медицинске сестре и једног возача.
Тренутно колектив Кућног лечења и неге чине три лекара, девет медицинских сестара, један возач, као и једна хигијеничарка.
Услуге Кућног лечења и неге обухватају давања венске терапије путем инфузија, превијања хируршких и нехируршких рана (декубити, улкуси), превијања спољашњих фиксационих апарата, некректомије, замена урирарних катетера, а посебно се придаје значај здравствено васпитном раду, а све  то у сарадњи са породицом пацијента.

Нама је битно да поред медицинске помоћи, пацијентима и породици, пружимо топлу људску реч подршке и разумевање, јер смо ми болница у кући.

 

Начелник службе:  Светлана Рогожарски, прим. др специјалиста опште медицине

Главна медицинска сестра: Слађана Јасика