• Комисија за унапређење квалитета рада и безбедности пацијената:

           Др Мила Шкуртић, спец. социјалне медицине

           Драгана Поповић, дипл. економиста - менаџер у здравству

           Бранка Солеша, медицинска сестра-техничар

 

 

  • Комисија за унутрашњи стручни надзор:

           Др Милана Стевановић, спец. опште медицине

           Др Милош Ђурић, специјалиста оралне хирургије

           Др Вера Веселинов Рајков, спец. медицине рада

           Др Југослава Станојевић, спец. педијатрије

 

  • Комисија за израду, усвајање и ревизију процедура за акредитацију Дома здравља Панчево

           Др Зорица Сокић, спец. опште медицине

           Прим. др Светлана рогожарски, спец. опште медицине

           Драгана Поповић, помоћник директора за немедицинске послове

           Др Тања Алексић, помоћник директора за здравствену делатоност

           Др сци.мед. Данијела Ристовски Корниц, специјалиста медицинске биохемије

 

  • Комисија за заштиту од болничких инфекција
  • Тим за едукацију
  • Стручни тим за заштиту деце од злостављања и занемаривања
  • Списак посредника за спровођење поступака спречавања злостављања