ЕТИЧКИ ОДБОР:

 

Др Мила Шкуртић, спец. опште медицине, шеф Здравствене амбуланте ,,Доњи град"

Прим. др мед. Светлана Рогожарски, начелник Службе за кућно лечење и негу

Др Мирела Матејић, спец. гинекологије и акушерства, начелник Службе за здравствену заштиту жена

Драгана Јовановић, виша медицинска сестра, Одељење за здравствену заштиту деце

Ивана Цветковић, дипломирани правник