Управни одбор:

 

 

Др Горан Симоновић, председник

Др Ненад Стојадиновић. члан

Ивана Матаруга, члан

Митрана Милошев. члан

Др Јелена Тимотијевић члан