В.Д. ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО

ya sajt

 

Др Зорица Сокић, специјалиста опште медицине

Адреса: Милоша Обреновића 2Б-4, Панчево

Телефон: 013/317-901

Електронска пошта:  

Др Зорица Сокић, рођена је 25. септембра 1969. у Лозници. Основну и средњу школу завршила је у Малом Зворнику. Медицински факултет у Београду завршила је 1997, а 2008. године завршила је специјализацију из опште медицине. Завршила је едукацију из ултразвучне дијагностике абдомена и штитне жлезде. Године 2001. почела је да ради у Здравственом центру „Јужни Банат” у Здравственој амбуланти „Јабука” у Јабуци. Од 2008. године радила је у Здравственој амбуланти „Нови свет”, а 2014. је постала и шеф  Амбуланте. У Центру за превенцију Дома здравља Панчево ради од његовог оснивања и то у Саветовалишту за одвикавање од пушења и у Саветовалишту за дијабетес. Од јануара 2021. именована је за Координатора за имунизацију против вируса Ковид19 у Дому здравља Панчево. Удата, мајка двоје деце.

 

 

 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ

 

 

 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА НЕМЕДИЦИНСКЕ ПОСЛОВЕ

 САЈТ.ДРАГАНА

Драгана Поповић, дипломирани економиста - здравствени менаџер

Адреса: Милоша Обреновића 2Б-4, Панчево

Телефон: 013/317-901

Електронска пошта:  

Драгана Поповић је рођена 22. децембра 1969. године у Београду. Средњу медицинску школу завршила је 1988. године у Београду. Вишу медицинску школу завршава 2004. године, а Високу здравствену школу струковних студија 2010. године. Након завршеног Факултета за пословну економију, 2012. године, стиче звање диоломирани економиста - менаџер у здравству.  У Здравственом центру „Јужни Банат” почиње да ради 1990. године на месту педијатријске сестре на гинеколошко-акушерском одељењу. Након тога, по завршетку студија, прелази на руководећу позицију као одговорна сестра у Школском диспанзеру, затим постаје главна сестра кардиолошког одељења, даље радно ангажовање наставља као главна сестра Здравствене амбуланте на Стрелишту и следеће унапређење је именовање за главну сестру опште медицине Дома здравља Панчево. Од 2012. године бави се процесом акредитације, где 2017. године постаје и њен координатор. Током њеног пословног пута учествовала је у разним програмима и пројектима који се баве унапређењем квалитета рада, превенцијом болести и вулнерабилним групацијама становништва. Координатор је тима за спречавање насиља над женама и породичног насиља. Удата, мајка троје деце.

 

 

 

ГЛАВНА СЕСТРА ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО

 САЈТ МАЈА

Маја Крачун, висока струковна сестра специјалиста

Адреса: Милоша Обреновића 2Б-4, Панчево

Телефон: 013/317-901

Електронска пошта: glavna.sestra@dzpancevo.org 

Маја Крачун рођена је 20. јануара 1987. године у Панчеву. Средњу медицинску школу похађала је у Панчеву. Завршила је Високу медицинску школу струковних студија „Милутин Миланковић” у Београду. Након завршетка основних струковних студија уписује на Медицинском факултету у Београду специјалистичке струковне студије другог степена. Започиње приправнички стаж са високом школом на одељењу оториноларингологије како би стечено звање и волонтерски стаж могла да презентује за завршни испит на специјалистичким студијама и добије звање струковне медицинске сестре специјалисте. Године 2017. почела је да ради у Дому здравља Панчево у Здравственој амбуланти у Качареву. Током 2018. године постаје главна сестра Амбуланте „Горњи град”, а од 2020. године до сада била је ангажована у организацији и раду Ковид амбуланте Дома здравља Панчево.