Адреса: Милоша Обреновића 2-4, 26101 Панчево                                    

Teл/Факс: 013/317-901 број канцеларије директорке Дома здравља Панчево

                      013/331-245 број за информације о бројевима телефона служби и амбуланти Дома здравља Панчево

Имејл

Радно време Управе: Радним данима од 07 до 15 часова

ПИБ: 106481499

Матични број: 08913889

Рачуни:

Трезор: 840-808661-18

Сопствена средства: 840-793667-89

Стоматологија: 840-1317761-80             

                                                                        

МИСИЈА 

Мисија Дома здравља Панчево је пружање свих услуга уз континуирано праћење квалитета рада, како скрининга, превенције, раног откривања болести уз максимално коришћење свих расположивих ресурса Дома здравља. Вредност којој тежимо је поверење и задовољство свих наших корисника здравствене заштите. Имплементација новина кроз праћење савремених принципа лечења и технологија, имаће за циљ задовољне пацијенте а и запослене.

 

 

ВИЗИЈА 

Дом здравља ће бити сигурна установа у којој ће се  корисници здравствене заштите осетити задовољни и пуни поверења. Такође ће се заједно са едукованим задовољним кадром у побољшаном радном окружењу подстицати услови да се запослени константно едукују и примењују нова знања зарад унапређења квалитета рада примарне здравствене заштите у Дому здравља Панчево.

 

 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ

 

Стратешки циљеви који ће се  реализовати у периоду од 2022. до 2025. године: 

  1. Унапређење квалитета здравствене заштите, безбедности корисника   здравствене   заштите и запослених  у Дому здравља Панчево
  2. Унапређење превентивног рада у складу са смерницама Министарства здравља Републике Србије
  3. Континуирана едукација запослених и усвајање нових професионалних вештина.
  4. Акредитација Дома здравља
  5. Санација постојећих и изградња нових објеката, уз помоћ локалне заједнице и оснивача
  6. Континуирано унапређење Службе кућног лечења са палијативним збрињавањем
  7. Контуирана имплементација информационих технологија