Главна зграда Дома здравља Панчево

Contact icons +381 13 331 245
+381 13 317 901

Милоша Обреновића 2-4
     Радно време
Понедељак 07 - 20
Уторак 07 - 20
Среда 07 - 20
Четвртак 07 - 20
Петак 07 - 20
Субота нерадни дан
Недеља нерадни дан

Здравствена амбуланта Центар

Contact icons +381 13 345 094
+381 13 345 094

Змај Јовина 10
     Радно време
Понедељак 07 - 20
Уторак 07 - 20
Среда 07 - 20
Четвртак 07 - 20
Петак 07 - 20
Субота нерадни дан
Недеља нерадни дан

Здравствена амбуланта Горњи град

Contact icons +381 13 332 403
+381 13 332 403

Светог Саве 88
     Радно време
Понедељак 07 - 20
Уторак 07 - 20
Среда 07 - 20
Четвртак 07 - 20
Петак 07 - 20
Субота 07 - 19
Недеља 07 - 19

Здравствена амбуланта Доњи град

Contact icons +381 13 348 866
+381 13 348 866

Жарка Зрењанина 44
     Радно време
Понедељак 07 - 20
Уторак 07 - 20
Среда 07 - 20
Четвртак 07 - 20
Петак 07 - 20
Субота нерадни дан
Недеља нерадни дан

Здравствена амбуланта Стрелиште

Contact icons +381 13 313 618
+381 13 313 618

Милутина Бојића б.б
     Радно време
Понедељак 07 - 20
Уторак 07 - 20
Среда 07 - 20
Четвртак 07 - 20
Петак 07 - 20
Субота 07 - 13
Недеља нерадни дан

Здравствена амбуланта Старчево

Contact icons +381 13 631 163
+381 13 631 163

Панчевачки пут б.б
     Радно време
Понедељак 07 - 20
Уторак 07 - 20
Среда 07 - 20
Четвртак 07 - 20
Петак 07 - 20
Субота 07 - 13
Недеља 07 - 12

Здравствена амбуланта Стари Тамиш - тренутно не ради

Contact icons +381 13 2638 333
+381 13 2638 333

Доловачки пут
ZS stari tamis Радно време
Понедељак 012 - 20
Уторак нерадни дан
Среда 12 - 20
Четвртак нерадни дан
Петак 12 - 20
Субота нерадни дан
Недеља нерадни дан

Здравствена амбуланта Омољица

Contact icons +381 13 617 013
+381 13 617 013

Патрија. Арсенија Чарнојевића 2
     Радно време
Понедељак 07 - 20
Уторак 07 - 20
Среда 07 - 20
Четвртак 07 - 20
Петак 07 - 20
Субота 07 - 13
Недеља 07 - 12

Здравствена амбуланта Нови свет

Contact icons +381 13 2516 487
+381 13 2516 487

Сердар Јанка Вукотића ББ
     Радно време
Понедељак 07 - 20
Уторак 07 - 20
Среда 07 - 20
Четвртак 07 - 20
Петак 07 - 20
Субота 07 - 13
Недеља нерадни дан

Здравствена амбуланта Нови град

Contact icons +381 13 311 754
+381 13 311 754

Браће Јовановића ББ
     Радно време
Понедељак 07 - 20
Уторак 07 - 20
Среда 07 - 20
Четвртак 07 - 20
Петак 07 - 20
Субота нерадни дан
Недеља нерадни дан

Здравствена амбуланта Младост

Contact icons +381 13 373 363
+381 13 373 363

Сремска ББ
     Радно време
Понедељак 07 - 20
Уторак 07 - 20
Среда 07 - 20
Четвртак 07 - 20
Петак 07 - 20
Субота 07 - 13
Недеља нерадни дан

Здравствена амбуланта Иваново

Contact icons +381 13 629 107
+381 13 629 107

Бориса Кидрича 9а
     Радно време
Понедељак 07 - 13.30
Уторак 07 - 13.30
Среда 07 - 13.30
Четвртак 07 - 13.30
Петак 07 - 13.30
Субота 07 - 10.00
Недеља 07 - 10.00

Здравствена амбуланта Долово

Contact icons +381 13 2634 118
+381 13 2634 118

Жарка Зрењанина 2
     Радно време
Понедељак 07 - 20
Уторак 07 - 20
Среда 07 - 20
Четвртак 07 - 20
Петак 07 - 20
Субота 07 - 13
Недеља 07 - 12

Здравствена амбуланта Глогоњ

Contact icons +381 13 627 107
+381 13 627 107

Ослобођења 90
     Радно време
Понедељак 07 - 20
Уторак 07 - 20
Среда 07 - 20
Четвртак 07 - 20
Петак 07 - 20
Субота 07 - 13
Недеља 07 - 12

Здравствена амбуланта Војловица

Contact icons +381 13 366 313
+381 13 366 313

Спољностарчевачка 129
     Радно време
Понедељак 07 - 20
Уторак 07 - 20
Среда 07 - 20
Четвртак 07 - 20
Петак 07 - 20
Субота нерадни дан
Недеља нерадни дан

Здравствена амбуланта Банатско Ново село

Contact icons +381 13 348 866
+381 13 348 866

Вука Караџића 46
     Радно време
Понедељак 07 - 20
Уторак 07 - 20
Среда 07 - 20
Четвртак 07 - 20
Петак 07 - 20
Субота 07 - 13
Недеља 07 - 12

Служба за хитну медицинску помоћ

Contact icons +381 13 345 369
+381 13 345 369

Карађорђева 11а
     Радно време
Понедељак 00 - 24
Уторак 00 - 24
Среда 00 - 24
Четвртак 00 - 24
Петак 00 - 24
Субота 00 - 24
Недеља 00 - 24

Служба за радиолошку дијагностику

Contact icons +381 13 353 323
+381 13 353 323

Змај Јовина 10
     Радно време
Понедељак 07 - 19
Уторак 07 - 19
Среда 07 - 19
Четвртак 07 - 19
Петак 07 - 19
Субота нерадни дан
Недеља нерадни дан

Служба за лабараторијску дијагностику

Contact icons +381 13 311 344
+381 13 311 344

Милоша Обреновића 4
     Радно време
Понедељак 07 - 20
Уторак 07 - 20
Среда 07 - 20
Четвртак 07 - 20
Петак 07 - 20
Субота 07 - 19
Недеља 07 - 18

Служба за кућно лечење и негу

Contact icons +381 13 317 013
+381 13 317 013

Милутина Бојића ББ
     Радно време
Понедељак 07 - 19
Уторак 07 - 19
Среда 07 - 19
Четвртак 07 - 19
Петак 07 - 19
Субота 07 - 19
Недеља нерадни дан

Служба поливалентне патронаже

Contact icons +381 13 331 495
+381 13 331 495

Браће Јовановића бб
     Радно време
Понедељак 07 - 13.30
Уторак 07 - 13.30
Среда 07 - 13.30
Четвртак 07 - 13.30
Петак 07 - 13.30
Субота 07 - 13.30
Недеља 07 - 13.30

Служба за здравствену заштиту радника

Здравствена амбуланта Центар 2

Contact icons +381 13 345 077
+381 13 345 077

Милоша Обреновића 4
     Радно време
Понедељак 07 - 15
Уторак 07 - 15
Среда 07 - 15
Четвртак 07 - 15
Петак 07 - 15
Субота нерадни дан
Недеља нерадни дан