Програм за решавање вишка запослених  у Стоматолошкој служби ДЗП

*Мишљење о предлогу посебног програма/програма решавања вишка запослених са предлогом мера

Мишљење -УГС синдиката Дома здравља Панчево

*Програм за решавања вишка запослених 1

*Програм  за решавање вишка запослених 2

*Систематизија

Допис ЗУ

Неизмирене обавезе и обрачунате отпремине ЗУ КИМ

Инстсрукција у вези са спровођењем Уговора закљученог између Министарства здравља и РФЗО 

*Прилози

 

 

Документа

Статут Дома здравља Панчево

Информатор о раду 2022. год. 

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правилник о начину унутрашњег узбуњивања

План заштите и спасавања Дома здравља Панчево

Одлука о радном времену

Пословни кодекс

Ценовник услуга 

Допунски рад запослених у Дому здравља Панчево

 

Медицинска упуства, водичи и литература

Национални водичи добре клиничке праксе

Националне смернице за примену лекова у току дојења

Упутство за припрему пацијента за вађење крви

 

Рачуноводство и финансије

Финансијски план за 2024. год

Финансијски план за 2023. год

Финансијски план за 2022. год

Завршни рачун за 2021. год

 

 

Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

 

Медицинска и дијагностичка опрема

Подаци о медицинској и дијагностичкој опреми

 

Апотека

Залихе лекова, медицинског и потрошног материјала

Информациони систем

Правилник о безбедности ИКТ система