Актуелно

Свакe гoдинe, 24. марта, oбeлeжава сe Свeтски дан бoрбe прoтив тубeркулoзe (ТБ) какo би сe пoдигла свeст jавнoсти o разoрним здравствeним, друштвeним и eкoнoмским пoслeдицама тубeркулoзe и пojачали напoри за oкoнчањe глoбалнe eпидeмиje oвe бoлeсти. 

Оваj датум oзначава дан када je 1882. гoдинe др Рoбeрт Кoх oбjавиo oткрићe бактeриje кojа изазива тубeркулoзу, штo je oтвoрилo пут ка диjагнoстикoвању и лeчeњу oвe бoлeсти.

Свeтски дан бoрбe прoтив тубeркулoзe je дан за eдукациjу jавнoсти o тубeркулoзи. Прeма пoдацима Свeтскe здравствeнe oрганизациje (СЗО) oд 2019. гoдинe, тубeркулoза и даљe прeдставља дeвeти пo учeсталoсти узрoк смрти у свeту и вoдeћи узрoк смрти oд jeднoг инфeктивнoг агeнса, учeсталиjи у oднoсу на HIV/АИДС. Прoцeњeнo je да je у 2019. гoдини 10 милиoна људи билo oбoлeлo oд тубeркулoзe.

Тубeркулoза je заразна бoлeст кojу изазива бактeриjа тубeркулoзe. Инфeкциjа сe прeнoси ваздухoм, изузeтнo рeткo на други начин. Наjважниjи извoр прeнoшeња инфeкциje су бoлeсници са плућнoм тубeркулoзoм. Када oсoба са нeлeчeнoм заразнoм тубeркулoзoм плућа кашљe, киjа, смeje сe или гoвoри, oна избацуje у ваздух бактeриje тубeркулoзe заjeднo са капљицама пљувачкe. Овe вeoма малe чeстицe дугo лeбдe у ваздуху и дo прeнoшeња инфeкциje дoлази када их друга oсoба удахнe. Акo oсoба има дoбру oтпoрнoст oрганизма, инфeкциjа са удахнутим капљицама у кojима je бактeриjа тубeркулoзe сe савлада у зачeтку и дo бoлeсти наjчeшћe и нe дoлази. Свeга 10% инфицираних oсoба ћe сe касниje у тoку живoта разбoлeти oд тубeркулoзe, а наjчeшћи разлoг je пад oтпoрнoсти oрганизма изазван стрeсoм, нeухрањeнoшћу, лoшим услoвима живoта, алкoхoлизмoм, нeкoм хрoничнoм бoлeшћу или HIV инфeкциjoм.

Поштовани суграђани,

Обавештавамо Вас да је отклоњен квар на телефонској централи Дома здравља Панчево и да су сви бројеви који почињу на 309 поново у функцији.

 

С` поштовањем

Дом здравља Панчево

 

 

 

Поштовани суграђани,

 

Обавештавамо Вас да ће се од четвртка, 23. марта  2023. године, тестирање вршити у Ковид амбуланти, а не више у контејнеру.

Ковид амбуланта ради у времену од 07 до 17ч.

Тестирање ће се вршити у времену од 08 до 16ч.

Радно време ковид лабораторије (застакљени део иза Ковид амбуланте) у времену од 07 до 16ч.

 

 

Дом здравља Панчево

Поштовани суграђани,
 
Обавештавамо вас да је фиксна телефонска линија 013/2634-118 у Здравственој амбуланти „Долово” у квару. Број телефона путем ког можете добити додатне информације у вези са радом амбуланте је 062/807-30-31.
 
Поправка је у току, бићете благовремено обавештени о отклањању квара.
 
 
С поштовањем,
Ваш Дом здравља Панчево
  1. марта је Светски дан борбе против туберкулозе. Тим поводом је у просторијама Дома културе Долово, патронажна сестра Дома здравља Мира Јовановић, одржала предавање са темом  - Туберкулоза. Предавање је имало за циљ подизање нивоа здравствене просвећености мештана. Патронажна сестра Мира је кроз презентацију, слушаоце упознале са превенцијом, симптоматологијом , као и начином лечења ове болести. На крају предавања је истакнуто да је  туберкулоза заразна, али излечива болест, за чије лечење је терапија бесплатна. Након излечења, живот се наставља.
20. март обележава се као Национални дан борбе против рака дојке, како би се скренула пажња на значај раног откривања ове болести, имајући у виду високи проценат излечења, преживљавања и бољи квалитет живота оболелих жена.
Тим поводом Превентивни центар Дома здравља Панчево организовао је предавање на тему карцинома дојке са циљем да жене добију што више информација о овој болести, симптомима и самопрегледу, превентивним прегледима и дијагностици.
Др Ивана Павловић одржала је предавање о превенцији и лечењу карцинома дојке, а потом свим присутнима урадила палпаторни преглед дојки и упућивала на ултразвук или уколко је било неопходно и преглед код онколога.
Нажалост, у Србији рак дојке се и даље открива у каснијој фази и представља водећи узрок оболевања и умирања од малигних болести у женској популацији широм света.

„БУДИТЕ ПОНОСНИ НА СВОЈА УСТА“

Сваке године, 20. марта, свет се уједињује око помоћи у смањењу оптерећења болестима уста и зуба, које свуда погађају појединце, здравствене и економске системе.

Циљ Светског дана оралног здравља је оснаживање људи знањем, вештинама и самопоуздањем да обезбеде добро орално здравље.

Болести уста и зуба су водећи здравствени проблеми у многим земљама и негативано утичу на људе током читавог живота. Оне доводе до бола и непријатности, социјалне изолације и губитка самопоуздања, а често су повезане и са другим озбиљним здравственим проблемима (нпр. хроничне упале зглобова и срчаних залистака).

Ипак, нема разлога за патњу: већина стања повезаних са оралним здрављем се у великој мери могу спречити и лечити у раним фазама.

Светски дан оралног здравља је иницијатива Светске денталне федерације (World Dental Federation), организације која уједињује свет денталне медицине, са циљем да се постигне оптимално орално здравље за све људе. Ослања се на поступке свих који ће помоћи да се јаче чује глас о важности доброг оралног здравља. Укључите се на било који начин!

Тема кампање у периоду 2021 – 2023. година шири једноставну, али моћну, поруку: „БУДИТЕ ПОНОСНИ НА СВОЈА УСТА“.

Март је месец када се многобројним активностима обележава 20. март – Национални дан борбе против рака дојке. На тај начин се скреће пажња јавности на распострањеност болести и на подизање свести жена о значају превентивних прегледа у раном откривању болести.

Када се открије на време, рак дојке је излечив у преко 90% случајева. Самим начином лечења, које је краће и ефикасније, подиже се квалитет живота оболелих и лечених жена.

Рак дојке представља водећи узрок оболевања и умирања од малигних болести у женској популацији широм света. Према подацима Светске здравствене организације, у свету се годишње региструје скоро 1.700.000 оболелих жена, док од исте болести сваке године умре преко пола милиона њих. Према најновијим проценама СЗО и Међународне агенције за истраживање рака, само у Европи је оболело више од пола милиона жена од рака дојке. Процењена стопа оболевања у Европи је износила 74,4/100.000 жена. Србија се са процењеним стопама налази на 20. месту у односу на 40 европских земаља. Жене у Србији се налазе у средњем ризику оболевања од ове водеће малигне локализације.

У Дому здравља Панчево одржана је Континуирана едукација од стране Патеровог завода из Новог Сада.Предавање је обухватало више области на тему зооноза.

Прва тема била је Лајмска борелиоза и друге бактеријске болести које преносе крпељи у Европи и Србији, са освртом на најчешће патогене и клиничке манифестације обољења.

Друга тема предавања била је ,,Крпељски менингоенцефалитис и друге вирусне болести које преносе крпељи у Европи и Србији“

Трећа тема предавања била је ,,Биологија и екологија крпеља на нашим просторима, фактори ризика. Значај ксенодијагностике у третману пацијената са инфестацијом крпељима.“

Говорило се о дијагностичким третманима и вођењу пацијената инфестираног од стране крпеља, као и демонстрација правилне технике вађења крпеља.

Предавачи су били спец. др мед. Драгана Мијатовић и асистент др мед. Павле Бановић и др Верица Симин, научни сарадник.

Поштовани суграђани,

 

Обавештавамо Вас да је телефонска централа Дома здравља Панчево у квару и да су сви бројеви који почињу на 309 ван функције. Поправка централе је у току. Бићете благовремено обавештени када буде поново у функцији.

 

Дом здравља Панчево