Управа Дома здравља је Служби стоматолошке здравствене заштите ради унапређења пружања стоматолошких услуга набавила нову квалитетну стоматолошку машину и стоматолошку столицу са потребним пратећим насадним инструментима, турбином и колењаком, захваљујући донацији фирми ,,Makler“ и ,,Yunicom“.

Недавно је наша Управа набавила 15 хелио лампи које су неопходне у процесу санирања зуба са хелио испунима, али ни то није све, јер већ за 10-ак дана Служба стоматолошке здравствене заштите захваљујући раду наше Управе, Служба стоматолошке здравствене заштите добиће 10 нових насадних инструмената који су толико квалитетни да наш Дом здравља може да се похвали као ретко који опремљеношћу и за овако кратко време оволиком набавком, а то су још 10 квалитетних турбина које су неопходне у раду Службе стоматолошке здравствене заштите.

Служба стоматолошке здравствене заштите покривена је квалитетном опремом, квалитетним стоматолошким материјалима и са огромним искуством и стручношћу наших стоматолога, стоматолошких сестара, зубних и ртг техничара, са свим оним што је омогућено, очекује се највиши ниво квалитета пружања стоматолошких услуга и све што се ради, ради се у интересу наших грађана, рекао је доктор Тихомир Мреновић, начелник стоматолошке здравствене заштите.

 

Дом здравља Панчево