У четвртак  21. септембра 2023. године у просторијама Дома здравља Панчево одржано је предавање на тему „Здравствени менаџмент”, које је обухватао више области и носило бодове за слушаоце.

Предавачи су били  прим. др сци. мед. Ирена В. Лазић, прим. др сци. мед. Катарина Боричић и др Мирјана Тошић, спец.социјалне медицине.

В.Д. директора Дома здравља Панчево, др Зорица Сокић, отворила је овај скуп и поздравила присутне. Наглашено је да ће и убудуће бити предавања о новинама у функционисању здравствених установа на свим нивоима како би ишли у корак с временом. На овај начин ћемо пратити промене и усклађивати наш рад и интерне акте нарочито у информационим технологијама, правним регулативама, економским процедурама и целокупним руковођењем једне установе. Демографски подаци и сарадња са Републичким заводом за статистику  су свакој установи значајни како би спрам броја становника могли да се планирају кадрови и нормативи. Кадровска структура се организује и систематизује у сарадњи са Заводом за јавно здравље, Републичким фондом за здравствено осигурање, Институтом за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и Министарством здравља Републике Србије.

 

Истакнуте су Законске обавезе:

Законом о здравственој заштити, Стратегијом и акционим планом за унапређење квалитета здравствене заштите, Интегрисаним планом унапређења квалитета рада, као и интегрисаним извештавањем о квалитету здравствене заштите дефинисане су све активности за постављање стратешких циљева једне установе.

 

Здравственим системом у Републици Србији организују и управљају три важне институције:

- Министарство здравља Републике Србије

- Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

- Републички фонд за здравствено осигурање

 

Компоненте система здравствене заштите:

- Ресурси

- Унутрашња организација

- Менаџмент

- Финансирање

- Обезбеђење и пружање здравствене заштите

 

Препоруке за изградњу успешног партнерства:

- Добра комуникација на свим нивоима (уколико је то могуће, без неслагања и сукоба)

- Иницијтива локалних органа самоуправе у учешћу и унапређењу квалитета рада здравствене установе, а у интересу грађана за које су надлежни.

- Слобода комуникације и сарадње између владиних сектора и невлдиног сектора. (Веома је битно имати вештину и добро познавање локалних прилика. Као и мешавину разних вештина, образовања, позиција, енергија као кључне ствари у развоју партнерства).

- Добра комуникација менаџмента и тимова, кординација и комуникација са осталим запосленима.

- Кординација менаџмента са осталим установама.

- Континуирана едукација.

- Управљање људским ресурсима, тимски рад и партнерство.

 

Телемедицина у Србији – како ће изгледати.

У другом делу предавања су одржане интерактивне радионице у оквиру тема које су биле заступљене на предавању.

Дискусија по свим питањима је била конструктивна и свако је кроз комуникацију могао да изложи своја искуства и сугестије. Како нешто усавршити, побољшати и унапредити кроз квалитет рада у оквиру своје установе.

Стручни предавачи су наравно били ту да помогну усмере и упуте присутне у све недоумице.

 

Овакав вид континуиране едукације је веома добар начин комуникације и начин да запослени међусобно размене искуства из праксе.

 

Дом здравља Панчево