Хронична болест бубрега (ХББ) је здравствени проблем који се јавља широм света и повезана је са високим кардиоваскуларним коморбидитетом и смртношћу. Непрепознате и нелечене ХББ воде хроничној бубрежној слабости и терминалној бубрежној слабости чија је инциденција експоненцијално расла током претходне две деценије, па се у свету тренутно преко два милиона болесника лечи неком од три методе за замену функције бубрега (хемодијализа, перитонеумска дијализа, трансплантација бубрега). Овај велики пораст броја болесника са ТБС последица је експоненцијалног пораста броја болесника чија је слабост бубрега последица хипертензије и дијабетеса, као и пораста броја старих са ТБС. Међутим, далеко је већи број болесника у раним стадијумима хроничне болести бубрега, па се процењује да у тим стадијумима има 30 до 150 пута више болесника него у стадијуму ТБС. Стога је од кључног значаја на време открити ХББ, јер је то једини начин превенције ХБС. Велике скрининг студије су откриле код око 11% одраслих особа неки показатељ болести бубрега, а од њих је само једна петина знала да има болесне бубреге. Наиме, већина болести бубрега протиче асимптоматски и остаје неоткривена до одмаклих стадијума болести.

ХББ су значајне и због тога што условљавају развој прогресивне и тешке атеросклерозе, исхемијске васкуларне болести и често кардиоваскуларну смрт. Због тога више од 50% болесника са ХББ умире због кардиоваскуларних болести и пре започињања лечења методама за замену функције бубрега. Болесници са ХББ спадају у групу болесника са највећим ризиком за кардиоваскуларне болести.

 

Због одсуства симптома у раној фази болести, хронична бубрежна болест је углавном недовољно дијагностикована. Потребно је редовно проверавати високоризичне пацијенте:

- Особе са дијабетесом
- Особе са хипертензијом
- Гојазне особе
- Особе старије од 65 год.


Дијагноза хроничне бубрежне болести се поставља на основу процене бубрежне функције (ГФР) и процене бубрежног оштећења (албуминурије).

 

Capture1

 

Стадијуми хроничне бубрежне болести:
- Г1 (уредно стање)
- Г2:ГФР 60-89мл/мин/1.73м2
- Г3а :ГФР 45-59
- Г3б:ГФР 30-44
- Г4:ГФР 15-29
- Г5:ГФР мања од 15


Стадијуми албуминурије:
- А1: мање од 30мг/г
- А2: 30-300
- А3: више од 300


Чак у стадијуму 4-5 хронична бубрежна болест се дијагностикује свега око 59% болесника. ХББ је тиха болест. Пад вредности ГФР и појава албуминурије су повезани са ризиком од прогресије болест до ХБИ и смрти. ХББ повећава укупни морталитет, скраћује животни век, повећаваброј КВ догађаја, повећава и број хоспитализованих пацијената.

 

Лекари опште медицине лако могу идентификовати пацијенте са ХББ у раном стадијуму. Потребно је да одреде ГФР и албуминурију. Опадање бубрежне функције: кад је ГФР мања од 60 (Г3а-Г5стадијум).
Оштећење бубрега постоји ако је албуминурија већа или једнака 30мг/г.
За потврду дијагнозе потребна су 2 оступања у одвојеним мерењима у периоду од 3 месеца.

 

Capture

 

Лечење хроничне бубрежне болести :
- Животни стил (физичка активност, исхрана, регулисана ТТ)
- Престанак пушења

- Контролисан крвни притисак
- Добра гликемијска контрола


И линија терапије код удруженог дијабетеса тип ИИ је Метформин. Мора се смањити доза ако је ГФР мања од 45 и искључити ако је ГФР мања од 30.
СГЛТ-2 инхибитор се може дати и ако је ГФР мања од 20, али се искључује код дијализе. Дапаглифлозин је први СГЛТ-2 који доказано успорава процесс ХББ и једини који смањује морталитет код ових пацијената. Започети лечење кад је ГФР већа или једнака 25мл/мин/1.73м2
Рано препознавање и лечење ХББ може значајно успорити њену прогресију.

 

Др Ана Митрић,
специјалиста опште медицине

Дом здравља Панчево