У Дому здравља Панчево одржана је континуирана едукација на тему: ,,Примена кардиопулмоналне реанимације код деце  и код одраслих  (основне мере животне потпоре)“ и ,,Обавеза здравствених радника – примена законских оквира“ .

Предавања су носила 6 бодова за слушаоце, а предавачи су били прим. др сци мед Ирена Лазић и др Сања Трајковић Јаковљевић.

Др Ирена Лазић говорила је о законским прописима, о закону о здравственој заштити, о кривичном законику, о закону о правима пацијената, о кодексу професионалне етике Лекарске коморе Србије.

Др Сања Трајковић Јаковљевић објаснила је да основно одржавање живота представља скуп хитних поступака који се примењују код одсуства дисања и срчане радње, где је потребно адекватно знање, присебност, упорност и српљивост, и има за циљ обезбедити успостављање протока крви кроз срце и мозак.

Након предавања слушаоци су прошли обуку како се ради кардиопулмонална реанимација деци и одраслима.