У циљу сарадње са локалним институцијама, патронажна сестра Поливалентне патронажне службе Дома здравља Панчево, Мира Јовановић, у сарадњи са Црвеним Крстом Панчева и предметним наставником биологије у ОШ:,,Аксентије Максимовић“ из Долова, Верицом Стошић, одржала је предавање ученицима осмих разреда на тему:

- Прва помоћ код заустављања крварења из носа

- Прва помоћ код бесвесног стања са присутним виталним знаком дисања

- Прва помоћ код бесвесног стања без присутног дисања (КПР)