Дом здравља Панчево био је учесник скупа који је организован дана 10.03.2023. године у Новом Саду од стране покрајинског заштитника грађана – омбудсманке доц.др Драгане Ћорић, под називом „Улога здравствених радника у заштити жена од насиља у породици и партнерским односима“. Скуп је организован у циљу подизања свести здравствених радника/ца у домовима здравља и болницама са територије АП Војводине о њиховој улози у спречавању и заштити жена и деце од насиља у породици и партнерским односима, путем размене искуства и пракси.
Здравствени сектор је често прва и једина инстанца којој се јављају жене изложене родном насиљу. Разумевањем и прихватањем своје улоге, здравствени радници/це доприносе сузбијању и превенцији родно заснованог насиља. Од суштнске је важности имати свест и преузети одговорност у откривању, документовању и реаговању на родно засновано насиље, примењујући посебан Протокол Министарства здравља Републике Србије за заштиту и поступање са женама које су изложене насиљу јер је то инструмент за препознавање, евидентирање и документовање родно условљеног насиља.

Документовање насиља је посебно важно узимајући у обзир чињеницу да медицински документ у којем су телесне повреде и здравствено стање након претрпљеног насиље, може да буде употребљен у току судско-медицинског вештачења. Посебна пажња мора бити посвећена у раду са женама жртвама насиља, које долазе из маргинализованих група (попут Ромкиња, жена с инвалидитетом, старијих жена и др).
На скупу су се поред омбудсманке доц. др Драгане Ћорић присутнима обратили и асист.др сци. мед. Оливера Иванов, заменица покрајинског секретара за здравство, проф. др Драган Николић, директор Ургентног центра КЦ Војводине, проф. др Љиљана Младеновић Сегеди са Клинике за гинекологију и акушерство КЦ Војводине, као и представници неколико удружења. Дом здравља Панчево представљала је Ивона Јапунџа, струковни мастер и инжењер технологије, представник тима Дома здравља Панчево за спречавање насиља над женама и породичног насиља