Слоган Светског дана здравља је „Примарна здравствена заштита - основ универзалне покривености здравствене заштите“ Једно од основних људских права је право на здравље. Људи треба да имају информације о здрављу и о потребним услугама да би на одговарајући начин водили рачуна о свом здрављу и здрављу своје породице.

Здравствена заштита представља комбинацију личне и колективне одговорности за здравље. Циљ је да се оствари највиши могући ниво очувања здравља, а то обухвата спровођење мера за очување и унапређење здравља грађана, спречавање, сузбијање и рано откривање болести, повреда и других поремећаја здравља.

Квалитетна и приступачна здравствена заштита је темељ универзалне покривености здравственом заштитом. Основна карактеристика овог нивоа здравствене заштите јесте пружена услуга грађанима на територији на којој живе и раде.

Светски дан здравља је и ове године прилика да подсетимо становништво на значај здравих стилова живота те у том циљу Центар за превентивне здравствене услуге Дома здравља Панчево организује превентивне прегледе за запослене Јавног предузећа "Урбанизам" у среду, 03.04.2019. године од 8 до 10 часова.