Од 01.07.2018. заштитник осигураника Дома здравља Панчево Милица Тодоровић више не обавља послове за осигуранике Дома здравља Панчево. Те послове је  привремено преузела Заштитник осигураника Опште болнице Панчево Смиљка Чалић, дипломирани правник. Пружање услуга  за потребе осигураника Дома здравља Панчево је у просторијама Опште болнице Панчево, у управној згради болнице.

Сва обавештења се могу добити на бројеве телефона 064/ 852-27-73 и 064/ 852-27-74