Међународни дан против злоупотребе и незаконите трговине дрогама обележава се 26. јуна широм света. Обележавање овог датума, који је 1987. године усвојила Генерална скупштина Уједињених нација, има за циљ мобилисање појединаца и заједнице за подизање свести о последицама злоупотребе дрога и њихово подстицање за активан однос у сузбијању овог значајног друштвеног проблема.

Слоган кампање за 2024. годину је: „Докази су јасни: инвестирајте у превенцију“.

Глобални проблем злоупотребе дрога представља вишеструки изазов који дотиче животе милиона људи широм света. Од појединаца који се боре са поремећајима употребе психоактивних супстанци, до заједница које се боре са последицама трговине дрогом и организованог криминала, утицај дроге је далекосежан и сложен. Императив за решавање овог изазова је усвајање приступа заснованог на научним доказима који даје приоритет превенцији и лечењу.

 

Међународни дан борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама обележава се 26. јуна сваке године како би се ојачале акције и сарадња у постизању света без злоупотребе дрога. Овогодишња кампања Међународног дана борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама препознаје да ефикасне политике о дрогама морају бити утемељене у науци, истраживању, пуном поштовању људских права, саосећању и дубоком разумевању друштвених, економских и здравствених импликација употребе дрога.

Указује се на то да заједно појачамо наше напоре у борби против глобалног проблема дроге, вођени принципима науке, саосећања и солидарности. Кроз колективну акцију и посвећеност решењима заснованим на доказима, можемо створити свет у којем су појединци оснажени да воде здрав, испуњен живот.

У свету, према извештају Канцеларије Уједињених нација за борбу против дроге и криминала (УНОДЦ) објављеном 2023. године, употреба дрога и даље је висока широм света, јер је у 2021. години 1 од 17 особа старости 15-64 године користила дрогу у последњих 12 месеци. Процењени број корисника је порастао са 240 милиона у 2011. години на 296 милиона у 2021. години (5,8% светске популације старости 15-64 године). Ово повећање од 23% је делом због раста становништва. Канабис је и даље најчешће коришћена дрога, са око 219 милиона корисника (4,3% глобалне одрасле популације). Истраживањем из 2021. године процењено је да је 36 милиона људи користило амфетамине, 22 милиона је користио кокаин, а 20 милиона је користило супстанце типа „екстази“ у години која је претходила истраживању. Удео корисница је већи у случају стимуланса амфетаминског типа (45% корисника су жене) и немедицинске употребе фармацеутских производа (између 45 и 49% корисника су жене), док је највећи удео мушкараца код корисника опијата (75%) и кокаина (73%). Опиоиди су и даље група дрога која највише доприносе тешким оштећењима услед њихове злоупотребе (поготово хероин), укључујући смртни исход због предозирања.

У Србији, 2022. године, према HBSC истраживању,  канабис је пробало 7,8% ученика 1. разреда средњих школа и гимназија, са већом учесталошћу међу дечацима у поређењу са девојчицама.

Према последњем Истраживању здравља становништва Србије, у 2019. години, код становника доби 15 и више година, неку од илегалних дрога обухваћених истраживањем (амфетамин/метафетамин, канабис, кокаин, екстази, хероин, лепак или друге испраљиве психоактивне супстанце) икада у животу је користило 4,2% становништва Србије, док је у претходних 12 месеци тај проценат износио 1,4%Најчешће коришћена илегална дрога је канабис, коју је користило 1,2% становника у претходних годину дана. Употреба осталих илегалних дрога у претходних годину дана је од 0,1% до 0,2%.

Овогодишњи Светски дан против злоупотребе и незаконите трговине дрогама је позив на следеће активности:

Подићи свест: Повећати разумевање ефикасности и исплативости стратегија превенције заснованих на доказима, наглашавајући њихов утицај на ублажавање штетности употребе дрога.

Заговарајте улагања: Подстакнути већа улагања у напоре на превенцији од стране влада, креатора политике и стручњака за спровођење закона, наглашавајући дугорочне предности ране интервенције и превенције.

Оснажити заједнице: Опремити заједнице алатима и ресурсима за спровођење иницијатива за превенцију заснованих на доказима, подстичући резилијентност (отпорност) на употребу дрога и промовишући решења која спроводи локална заједница.

Олакшати дијалог и сарадњу: Унапредити дијалог и сарадњу између заинтересованих страна како би се побољшале праксе и политике превенције засноване на доказима, подстицањем окружења која подржавају размену знања и иновација.

Промовисати креирање политике засноване на доказима: Залагати се за креирање политике засноване на доказима на националном и међународном нивоу, обезбеђујући да су политике о превенцији злоупотребе дрога засноване на научним истраживањима и засноване на најбољим праксама.

Ангажовати заједнице: Подићи свест о важности ангажовања заједнице и њеног учешћа у осмишљавању и примени ефикасних програма превенције злоупотребе дрога, оснажујући заједнице да преузму примат над напорима у превенцији.

Оснажити младе: Пружати младима знање, вештине и ресурсе да постану покретачи промена у својим заједницама, залажући се за иницијативе за превенцију злоупотребе дрога и појачавајући њихов допринос у дијалогу.

Унапредити међународну сарадњу: Подстицати међународну сарадњу и сарадњу међу владама, организацијама и заједницама у циљу развоја и имплементације стратегија заснованих на доказима за борбу против трговине дрогом и организованог криминала, препознајући глобалну природу проблема злоупотребе дрога и потребу за координисаном акцијом.

 

Извор: Завод за јавно здравље Панчево