Адреса: Милоша Обреновића 2, 260101 Панчево

Контакт телефон: 013/309-223, психолог: 013/309-226

Радно време: од 07 до 20 часова

 

Млади представљају врло осетљиву популациону групу, изложену бројним ризицима.

Младалаштво је педиод одрастања детета у одраслу особу и праћено је бројним процесима телесног, интелектуалног и емоционалног сазревања. То је период идентификације са вршњацима, слабљење веза са родитељима, агресивног понашања и заокупљеност собом. Убрзан технолошки развој, социјални стресови, повећан криминал, поремећен систем вредности, плодно су тло за ризично понашање младих.

 

Циљ рада саветовалишта је:

 1. Смањење броја обољења код адолесцената (насиље, суицид, нежељене трудноће, злоупотреба психоактивних супстанци)                                                                    

2. Избегавање терета болести у каснијем животном добу (формирати добре здравстене навике)                                                                                                               

3. Улагање у здравље младих

 

Све ово спроводимо кроз групни рад и индивидуални рад са школском децом.  

 

Групним радом обрађујемо следеће теме:                                                                        

- Репродуктивно здравље младих ХИВ/АИДС                                                                                        

- Ментално здравље младих ПАС - злоупотреба                                                                          

- Злостављање и занемаривање                                                                                                    

- Правилна исхрана и физичка активност младих

За очување и унапређење здравља младих задужен је тим састављен од: 9 педијатара, 1 психолог, 1 гинеколог, 12 медицинских сестара

 

Индивидуални рад:

У индивидуално саветовање поред педијатра укључен је и 

гинеколог-четвртком                                                                                                                       

психолог-сваког радног дана