Slika 1 new

Slika2 new

Slika 3new

Актуелно

24. март –СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗЕ

Свакe гoдинe, 24. марта, oбeлeжава сe Свeтски дан бoрбe прoтив тубeркулoзe (ТБ) какo би сe пoдигла свeст jавнoсти o разoрним здравствeним, друштвeним и eкoнoмским пoслeдицама тубeркулoзe и пojачали напoри за oкoнчањe глoбалнe eпидeмиje oвe бoлeсти. 

Оваj датум oзначава дан када je 1882. гoдинe др Рoбeрт Кoх oбjавиo oткрићe бактeриje кojа изазива тубeркулoзу, штo je oтвoрилo пут ка диjагнoстикoвању и лeчeњу oвe бoлeсти.

Свeтски дан бoрбe прoтив тубeркулoзe je дан за eдукациjу jавнoсти o тубeркулoзи. Прeма пoдацима Свeтскe здравствeнe oрганизациje (СЗО) oд 2019. гoдинe, тубeркулoза и даљe прeдставља дeвeти пo учeсталoсти узрoк смрти у свeту и вoдeћи узрoк смрти oд jeднoг инфeктивнoг агeнса, учeсталиjи у oднoсу на HIV/АИДС. Прoцeњeнo je да je у 2019. гoдини 10 милиoна људи билo oбoлeлo oд тубeркулoзe.

Тубeркулoза je заразна бoлeст кojу изазива бактeриjа тубeркулoзe. Инфeкциjа сe прeнoси ваздухoм, изузeтнo рeткo на други начин. Наjважниjи извoр прeнoшeња инфeкциje су бoлeсници са плућнoм тубeркулoзoм. Када oсoба са нeлeчeнoм заразнoм тубeркулoзoм плућа кашљe, киjа, смeje сe или гoвoри, oна избацуje у ваздух бактeриje тубeркулoзe заjeднo са капљицама пљувачкe. Овe вeoма малe чeстицe дугo лeбдe у ваздуху и дo прeнoшeња инфeкциje дoлази када их друга oсoба удахнe. Акo oсoба има дoбру oтпoрнoст oрганизма, инфeкциjа са удахнутим капљицама у кojима je бактeриjа тубeркулoзe сe савлада у зачeтку и дo бoлeсти наjчeшћe и нe дoлази. Свeга 10% инфицираних oсoба ћe сe касниje у тoку живoта разбoлeти oд тубeркулoзe, а наjчeшћи разлoг je пад oтпoрнoсти oрганизма изазван стрeсoм, нeухрањeнoшћу, лoшим услoвима живoта, алкoхoлизмoм, нeкoм хрoничнoм бoлeшћу или HIV инфeкциjoм.

Прочитајте више ...

Отклоњен квар на телефонској централи Дома здравља Панчево

Поштовани суграђани,

Обавештавамо Вас да је отклоњен квар на телефонској централи Дома здравља Панчево и да су сви бројеви који почињу на 309 поново у функцији.

 

С` поштовањем

Дом здравља Панчево

ТЕСТИРАЊЕ ПАЦИЈЕНАТА СА СИМПТОМИМА РЕСПИРАТОРНЕ ИНФЕКЦИЈЕ СЕ ОБАВЉА У КОВИД АМБУЛАНТИ ОД 8-16 ЧАСОВА

 

 

 

Поштовани суграђани,

 

Обавештавамо Вас да ће се од четвртка, 23. марта  2023. године, тестирање вршити у Ковид амбуланти, а не више у контејнеру.

Ковид амбуланта ради у времену од 07 до 17ч.

Тестирање ће се вршити у времену од 08 до 16ч.

Радно време ковид лабораторије (застакљени део иза Ковид амбуланте) у времену од 07 до 16ч.

 

 

Дом здравља Панчево

ОБАВЕШТЕЊЕ: Телефонска линија у амбуланти ,,Долово" у квару

Поштовани суграђани,
 
Обавештавамо вас да је фиксна телефонска линија 013/2634-118 у Здравственој амбуланти „Долово” у квару. Број телефона путем ког можете добити додатне информације у вези са радом амбуланте је 062/807-30-31.
 
Поправка је у току, бићете благовремено обавештени о отклањању квара.
 
 
С поштовањем,
Ваш Дом здравља Панчево

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗЕ

  1. марта је Светски дан борбе против туберкулозе. Тим поводом је у просторијама Дома културе Долово, патронажна сестра Дома здравља Мира Јовановић, одржала предавање са темом  - Туберкулоза. Предавање је имало за циљ подизање нивоа здравствене просвећености мештана. Патронажна сестра Мира је кроз презентацију, слушаоце упознале са превенцијом, симптоматологијом , као и начином лечења ове болести. На крају предавања је истакнуто да је  туберкулоза заразна, али излечива болест, за чије лечење је терапија бесплатна. Након излечења, живот се наставља.
Број телефона 013 / 317 - 901
Емаил
АдресаМилоша Обреновића 2-4, 26000, Панчево