Општа документа

Програм за решавање вишка запослених у Стоматолошкој служби ДЗП

 

Мишљење о предлогу посебног програма/програма решавања вишка запослених са предлогом мера

Мишљење -УГС синдиката Дома здравља Панчево

Програм за решавања вишка запослених 1

Програм  за решавање вишка запослених 2

Систематизија

Допис ЗУ

Неизмирене обавезе и обрачунате отпремине ЗУ КИМ

Инстсрукција у вези са спровођењем Уговора закљученог између Министарства здравља и РФЗО 

Прилози

 

Кадрови

 

Број запослених

 

Медицинска упутства, водичи и литература

 

Национални водичи добре клиничке праксе

Листа лекова

Упутство за припрему пацијента за вађење крви 

 

Рачуноводство и финансије

 

Финансијски план за 2017. годину

Завршни рачун за 2016. годину

Завршни рачун за 2015. годину

Завршни рачун за 2013. годину

 

Медицинска и дијагностичка опрема

 

Подаци о медицинској и дијагностичкој опреми

 

Апотека

 

Залихе лекова

Залихе медицинског и потрошног материјала

 

Информациони систем

 

Правилник о безбедности ИКТ система

Пријави се | Регистрација

Календар здравља


14.11. СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ
15.11. МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ОПСТРУКТИВНЕ БОЛЕСТИ ПЛУЋА
20.11. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ДЕТЕТА
25.11. МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА