Јавне набавке

Актуелне јавне набавке

 

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 48/18 Антисептици и дезинфицијенси (партија 1 - поновљени поступак)

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 47/18 Антисептици и дезинфицијенси

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о обустави поступка - партија 1

Одлука о додели уговора - партија 2

Обавештење о обустави поступка - партија 1

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 46/18 Пропан-бутан смеша у боцама за грејање амбуланте у Иванову

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о обустави поступка

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 44/18 Сервисирање котлова за грејање (гасних и електр.)

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка у отвореном поступку ЈНОП 10/18 Лекови - сет листа Д

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

Јавна набавка у отвореном поступку ЈНОП 8/18 Стоматолошки ситан инвентар и потрошни материјал (партије 7, 8, 13, 18, 20 - поновљени поступак)

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

Јавна набавка у отвореном поступку ЈНОП 7/18 Гориво

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 45/18 Сервисирање стоматолошке опреме

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 09/18 Стоматолошки ситан инвентар и потрошни материјал (“економски део“) (партије 2, 8, 10, 13, 16 - поновљени поступак)

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 42/18 Убруси и тоалет папир

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 43/18 Сервисирање и испитивање гасних инсталација и притиска гаса

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Додатно појашњење

Обавештење о продужењу рока

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 41/18 Сервисирање разне медицинске опреме (поновљени поступак)

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Додатно појашњење

Додатно појашњење 2

Обавештење о продужењу рока

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 40/18 Сервисирање ултразвучних апарата (партија 3 - поновљени поступак)

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 39/18 Електронски картон информациони систем

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка у отвореном поступку ЈНОП 6/18 Возило за хитну медицинску помоћ са опремом

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 38/18 Персонални рачунари и периферна опрема (поновљени поступак)

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 37/18 Сервисирање водоводних и канализационих инсталација, хидрантске мреже и машинског одгушења

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 36/18 Делови за текуће одржавање стоматологије

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 35/18 Сервисирање ултразвучних апарата (партије 2 и 3 - поновљени поступак)

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора партија 2

Одлука о обустави поступка партија 3

Обавештење о обустави поступка партија 3

Обавештење о закљученом уговору партија 2

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 20/18-2 Осигурање возила

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 34/18 Сервисирање мамографског апарата

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 33/18 Гинеколошки сто

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 32/18 Траке за “True you” мераче шећера у крви

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измењена конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 31/18 Сервисирање рендген апарата „Висарис“

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 30/18 Сервисирање ултразвучних апарата

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о обустави поступка - партија 2

Одлука о обустави поступка - партија 3

Обавештење о обустави поступка - партија 2

Обавештење о обустави поступка - партија 3

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 29/18 Сервисирање аутоклава „AZTECA AC 450“

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 28/18 Персонални рачунари и периферна опрема

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Одлука о додели уговора

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 27/18 Вулканизерске услуге и центрирање трапа, електричарске и фарбарске услуге

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 26/18 ЕКГ апарати

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 25/18 Потрошни материјал и резервни делови за санитетска и остала возила

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 24/18 Дефибрилатор

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 23/18 Сервисирање разне медицинске опреме

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора партија 1

Одлука о обустави поступка партија 2

Одлука о обустави поступка партија 3

Одлука о обустави поступка партија 4

Одлука о додели уговора партија 5

Обавештење о обустави поступка партија 2

Обавештење о обустави поступка партија 3

Обавештење о обустави поступка партија 4

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 5

 

Јавна набавка у отвореном поступку ЈНОП 5/18 Потрошни материјал за фиксну ортодонцију

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка у отвореном поступку ЈНОП 4/18 Стоматолошки ситан инвентар и потрошни материјал (“економски део“)

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Измењена конкурсна документација

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Одлука о обустави поступка партија 2

Одлука о додели уговора партија 6

Одлука о додели уговора партија 7

Одлука о обустави поступка партија 8

Одлука о обустави поступка партија 10

Одлука о додели уговора партија 12

Одлука о обустави поступка партија 13

Одлука о додели уговора партија 14

Одлука о обустави поступка партија 16

Одлука о додели уговора партија 27

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 4

Обавештење о закљученом уговору партија 6

Обавештење о закљученом уговору партија 3

Обавештење о закљученом уговору партија 5

Обавештење о закљученом уговору партија 7

Обавештење о закљученом уговору партија 9

Обавештење о закљученом уговору партија 11

Обавештење о закљученом уговору партија 12

Обавештење о закљученом уговору партија 14

Обавештење о закљученом уговору партија 15

Обавештење о закљученом уговору партија 17

Обавештење о закљученом уговору партија 18

Обавештење о закљученом уговору партија 19

Обавештење о закљученом уговору партија 20

Обавештење о закљученом уговору партија 21

Обавештење о закљученом уговору партија 22

Обавештење о закљученом уговору партија 23

Обавештење о закљученом уговору партија 24

Обавештење о закљученом уговору партија 25

Обавештење о закљученом уговору партија 26

Обавештење о закљученом уговору партија 27

Одлука о обустави поступка партија 2

Одлука о обустави поступка партија 8

Одлука о обустави поступка партија 10

Одлука о обустави поступка партија 13

Одлука о обустави поступка партија 16

 

Јавна набавка у отвореном поступку ЈНОП 3/18 Стоматолошки ситан инвентар и потрошни материјал

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Измењена конкурсна документација

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора партија 1

Одлука о додели уговора партија 2

Одлука о додели уговора партија 3

Одлука о додели уговора партија 4

Одлука о додели уговора партија 5

Одлука о додели уговора партија 6

Одлука о обустави поступка партија 7

Одлука о обустави поступка партија 8

Одлука о додели уговора партија 9

Одлука о додели уговора партија 10

Одлука о додели уговора партија 11

Одлука о додели уговора партија 12

Одлука о обустави поступка партија 13

Одлука о додели уговора партија 14

Одлука о додели уговора партија 15

Одлука о додели уговора партија 16

Одлука о додели уговора партија 17

Одлука о обустави поступка партија 18

Одлука о додели уговора партија 19

Одлука о обустави поступка партија 20

Одлука о додели уговора партија 21

Одлука о додели уговора партија 22

Одлука о додели уговора партија 23

Одлука о додели уговора партија 24

Одлука о додели уговора партија 25

Одлука о додели уговора партија 26

Одлука о додели уговора партија 27

Пријави се | Регистрација

Календар здравља


14.11. СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ
15.11. МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ОПСТРУКТИВНЕ БОЛЕСТИ ПЛУЋА
20.11. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ДЕТЕТА
25.11. МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА