Адреса:Милоша Обреновића 2, 26000 Панчево

Контакт телефон:  013/309-232

Радно време: од 07 до 20 часова                                        

Суботом и недељом од 07 до 19 часова

 

Служба за здравствену заштиту деце се бави превентивним и куративним прегледима деце и омладине

Мере, активности и поступци које користимо у здравственој заштити деце су:

 

Превенција

 

Очување и унапређење здравља (Неспецифична превенција)

 - здравствено васпитање и промоција здравља

 - општа и лична хигијена

 - правилна исхрана и исправна вода за пиће

 - физичка активност 

 

Спречавање болести (Специфична превенција)

 - вакцинација деце и омладине

 

Рано откривање обољења (Скрининг прегледи)

 - Скрининг кукова
 - Скрининг крвне слике
 - Скрининг поремећаја гласа и говора

 

Лечење деце и омладине