Адреса: Вука Караџића 8, 26000 Панчево

Контакт телефон: 013/345-077

Факс: 013/2519-320

Радно време: од 07 до 20 часова           

                           

Специјалистичка служба медицине рада

Адреса: Милоша Обреновића 4, 26000 Панчево

Контакт телефон: 013/2519-192

Факс: 013/2519-320

Радно време: од 07 до 20 часова   

 

Служба медицине рада у Панчеву формирана је 1. јануара 1969. године.

Састоји се из здравствених амбуланти ,,Центар”, ,,ХИП” и ,,РНП”, као и Специјалистичке службе медицине рада.

 Бави се превенцијом и лечењем.

 

У оквиру превентиве обавља:

  • претходне, периодичне и систематске прегледе, 
  • прегледе за возаче аматере и професионалне возаче, 
  • циљане прегледе на захтев радних организација и лекарске комисије, 
  • прегледе радника ради упућивања на бањско лечење, 
  • професионалну орјентацију деце за упис у школу 
  • издаје лекарска уверења о здравственом стању за суд, 
  • лекарска уверења за хранитељске породице
  • лекарска уверења за усвојитеље деце
  • лекарска уверења за рад и пут за иностранство.

 

После шеснаест година у Службу медицине рада стигли су нови савремени апарати.

Специјалистичка служба медицине рада за потребе медицине рада обавља специјалистички део прегледа и издаје лекарска уверења за возаче и кандидате аматере. У Служби је обновљен аудиометар, спирометар, екг апарат и орторајтер, а у Амбуланти ,,ХИП" је зановљен екг апарат.
 

Начелник службе је др Стево Вучковић, спец. мед.рада.