Адреса: Милоша Обреновића 2, 26000 Панчево

Контакт телефон: Служба: 013/312-847, Централа: 013/309-200

Електронска пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Радно време: радним данима: од 07 до 20 часова                                       

                        суботом: од 07 до 19 часова, недељом: од 08 до 18 часова

Кликните за --> Актуелни распоред рада лекара у Дому здравља

                          Распоред рада лекара у школским амбулантама

                          Распоред рада лекара у сеоским амбулантама

                          Актуелни ценовник стоматолошких услуга (4. мај 2017.год.)

                          ВРСТА И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ПРЕМА ПОПУЛАЦИОНИМ ГРУПАМА

                          Историја панчевачке стоматологије

                                                       

Стоматолошке услуге се пружају корисницима услуга у ординацијама лоцираним у:

 

- Специјалистичкој служби Дома здравља Панчево, Милоша Обреновића 2-4

- У Насељеним местима: Старчево, Омољица, Банатски Брестовац, Долово, Банатско Ново Село, Качарево, Јабука и Глогоњ

- Школским ординацијама: ОШ ,,Бранко Радичевић", ОШ ,,Васа Живковић", ОШ ,,Стевица Јовановић", ОШ ,,Свети Сава", ОШ ,,Исидора Секулић", ОШ ,,Братство-јединство" и ОШ ,,Жарко Зрењанин" у Банатском Новом Селу

- Рад Стоматолошке службе са пацијентима се одвија радним данима двократно: од 07:00 до 13:30 часова и од 13:30 до 20:00 часова у свим објектима Дома здравља где нам то кадровски потенцијал омогућава.
- Сваке суботе од  7:00 до 13:00 и од 13:00 до 19:00 одвија се рад са пацијентима (одрасли и деца), а недељом и  празницима дежура се у згради Специјалистичке стоматолошке поликлинике од 08:00 до 13:00 и од 13:00 до 18:00.


ОПИС ДЕЛАТНОСТИ

Стоматолошка служба Дома здравља Панчево пружа стоматолошке услуге свим осигураницима из свих грана стоматологије сем из области максилофацијалне хирургије.

 


Структура запослених од 16. марта 2020. године:

У Служби стоматолошке здравствене заштите су запослена 72 лица на неодређено и одређено радно време:

- 28 доктора стоматологије (13 специјалиста и 15 општих доктора стоматологије)

- 34 стоматолошке сестаре

- 8 зубних техничара

- 2 рендген техничара

Два доктора стоматологије су на специјалистичком стажу из области дечје и превентивне стоматологије. Једна докторка стоматологије која је радно ангажована на одређено радно време је на породиљском одсуству. Један доктор стоматологије који је радно ангажован на одређено време је на боловању.

 

Број пацијената годишње


У току 2011. године број пружених стоматолошких услуга био је 51.179 код деце и  55.551 код одраслих.

Укупан број остварених услуга у 2014. год. је 112.406, у 2015. год. је 122.173, а у 2016. год. 125.672.

Укупан број остварених услуга у 2017, 2018. и 2019. години је преко 120.000 годишње.


.
Активности


Сваке године у мају месецу се одржава обележавање Недеље здравља уста и зуба. Сви запослени равноправно учествују у промовисању оралног здравља кроз разна едукативна предавања и гостовања у радио и телевизијским емисијама.Развојни планови


У наредном периоду кроз стручно усавршавање запсолених, циљ је едуковање како младих тако и постојећег кадра, што ће условити повећање броја и унапређење квалитета пружених стоматолошких интервенција. Истовремено потенцирамо праћење савремених достигнућа у сфери стоматологије која се примењују у свету.


ОРГАНИЗАЦИЈА

Служба стоматолошке здравствене заштите има два одељења:

Oдељење дечије и превентивне стоматологије са ортопедијом вилица и Одељење опште стоматолгије.

Одељење дечје и превентивне стоматологије са ортопедијом вилица чине Одсек дечије и превентивне стоматологије и Одсек ортопедије вилица.

Запослени на Одсеку дечије и превентивне стоматологије пружају стоматолошку здравствену заштиту предшколској и школској деци на примарном нивоу здравствене заштите (у школама и стоматолошким ординацијама у насељеним местима) и секундарну стоматолошку здравствену заштиту деци предшколског и школског узраста у оквиру специјалистичког дела Службе стоматолошке здравствене заштите (пружају је специјалисти дечије и превентивне стоматологије).

 

Тимови на Одељењу дечје и превентивне стоматологије

Шеф Одсека дечије и превентивне стоматологије са ортопедијом вилица је др Александра Крестић-Станић.

Контакт телефон: 309-251; 309-261

 1. КРЕСТИЋ СТАНИЋ ДР АЛЕКСАНДРА  спец. дечије и превентивне стоматологије -  ординација број 303

    стом. сестра БАЛАН СОФИЈА

 1. ПЕШЕВСКИ ДР СВЕТЛАНА  спец. дечије и превентивне стоматологије - ординација број 303

    стом. сестра СМИЉКОВИЋ ДАНИЈЕЛА

 1. ЈОВАНОВИЋ ДР ИРЕНА спец. дечије и превентивне стоматологије - ординација број 304     

    стом. сестра ВЕЛИЧКОВИЋ БИЉАНА

 1. СТЕФАНОВ ПРИМ. ДР ВЕРИЦА  спец. дечије и превентивне стоматологије - ординација број 304

    стом. сестра ПАВИЋ РАДИЦА

 1. МИЛОШЕВИЋ ДР СЛАЂАНА  спец. дечије и превентивне стоматологије - ординација број 303

    стом. сестра ЈУХАС ДАНИЈЕЛА

 1. ЂУКИЋ ДР ВЛАДИМИР -  ординација број 303

    стом. сестра ЈЕЛИЋ ДРАГАНА

 1. НЕДОВИЋ ДР МИЛЕНА -  ОШ ,,Бранко Радичевић"; контакт телефон ОШ: 352-663 

    стом. сестра РОГИЋ МЕРИМА

 1. МАРИНКОВИЋ ДР АЛЕКСАНДРА  понедељак, четвртак, петак ОШ ,,Свети Сава"  (контакт телефон ОШ: 511-979), уторак, среда ОШ ,,Исидора Секулић" (контакт телефон ОШ: 315-965)

    стом. сестра ПАНАЈОТОВИЋ СВЕТЛАНА

 1.  АБРАМОВИЋ ЦИЦМИЛ ДР ДЕЈАНА - ЗА Качарево (601-194)

    стом. сестра ЗЛАТАНОВСКИ ЗОРИЦА

 1. МАЛОВИЋ ДР ДРАГАНА - ординација број 304

     стом. сестра ОСТОЈИН ВИКТОРИЈА

 1. СТАНИСАВЉЕВ ДР ЈАСНА - ЗА Јабука (2624-066) и ЗА Глогоњ (627-107)

      стом. сестра ХАКАЈ МИРЈАНА

 1. КРСМАНОВИЋ ДР МАРИЈА - ОШ ,,Стевица Јовановић" (контакт телефон ОШ: 319-166)

      стом. сестра МИЛОШЕВИЋ СЊЕЖАНА

 1. ТЕПИЋ ДР ЈОВАНКА - ОШ ,,Васа Живковић" (353 – 313) и ОШ ,,Братство - јединство"  (контакт телефон ОШ:348 - 080)   

      стом. сестра РАМЈАНАЦ БРАНКИЦА

 1. ВУКАШИНОВ ПЕТРОВИЋ ДР МИЛИЦА - ЗА Банатско Ново Село (615-095)

      стом. сестра МЛАДЕН БРАНКИЦА

 1. МАНСУРИ ДР ХЕНИ - ординација број 304

     стом. сестра КОСТИЋ ВИОЛЕТА

 

Превентивне стоматолошке сестре на Одељењу дечје и превентивне стоматологије:

1. ЂОРЂЕВИЋ АНКА, главна сестра Стоматолошке службе (контакт телефон 309-227)

2. СПАСИЋ ГОРДАНА

3. МИЛЕКИЋ МИЛКА

4. ВЕЛИЧКОВИЋ ВИШЊА

5. КОЈИЧИЋ РУЖИЦА

 

Тимови на Одсеку ортопедијa вилица - одринација број 305    

 

Контакт телефон: 309-246

 1. ПАРЕЖАНИН ДР ЗОРИЦА спец. ортопедије вилица

стом. сестра МИЛАНОВИЋ БИЉАНА

 1. ЖИВКОВИЋ ДР САША спец. ортопедије вилица

стом. сестра ФИЛИПОВ ДАНИЈЕЛА

 1. КУКИЋ ДР СТАНА спец. ортопедије вилица

стом. сестра МИЛОШЕВИЋ ГОРИЦА

 

Одељење опште стоматологије

Одељење опште стоматологије чини Одсек за поливалентну стоматологију, Одсек за радиолошку дијагностику и одсеке специјалистичких грана стоматологије (болести зуба и ендодонције, орална хирургија, орална медицина и пародонтологија и стоматолошка протетика са зубном техником) за популациону групу пацијената старијих од 18 година живота. У оквиру тих специјалистичких грана стоматолошке услуге се по потреби пружају и пацијентима из популационих група млађим од 18 година живота.

 

Тимови на Одсеку поливалентне стоматологије:

 1. JASAM др MAHMOOD - ординација број 318 - пријемно оделење телефон 309-240

   стом. техничар ДИВИЋ НИКОЛА

 1. БЕЛОШЕВИЋ ДР ДУБРАВКА - ординација број 318 - пријемно оделење телефон 309-240

   стом. сетра МАТИЋ ОРАВЕЦ ОЛИВЕРА

 1. ПРИЈИЋ ДР ЈОВАНА - понедељак, среда, петак ЗА Старчево (631-163) и уторак, четвртак ЗА Банатски Брестовац (626-122)

   стом. сестра ЈОВАНОВ ЗОРИЦА

 1. ПАРИПОВИЋ ДР МИЛАН - спец. оралне хирургије, ангажован и на Одсеку оралне хирургије

   стом. сестра КЕСИЋ РАДА

 1. ТАСИЋ ДР ЈОВАНА - понедељак, среда, петак ЗА Омољица (617-013) и уторак и четвратак ЗА Долово (2634-118) (наредног месеца ЗА Омољица уторак и четвратак и ЗА Долово понедељак, среда и петак)

   стом. сестра: АЛЕКСИЋ ЂУРЕТИЋ АЛЕКСАНДРА

 1. ПАЈИЋ ДР МИЛИЦА - Одељење стоматолошке протетике

    стом. сестра ВИТАС СЛАВИЦА

 

Одсек за радиолошку дијагностику

контакт телефон 309-251

1. ЂУРИЦА НАТАША     

2. ЂУРИЋ ДАРКО

 

Тим на Одсеку болести зуба и ендодонције

ординација број 316   контакт телефон 309-248

 

1. НИКОЛИЋ ДР ЛИДИЈА  спец. болести зуба и ендодонције 

 стом. сестра РАТКОВИЋ БИЉАНА

 

Тим на Одсеку оралне хирургије

ординација бој 319    контакт телефон 309-259

 

1. ЂУРИЋ ДР МИЛОШ   спец. оралне хирургије

  стом. сетра МИХАЈЛОВСКИ СЛАЂАНА

 

Тим на Одсеку оралне медицине и пародонтологије

ординација број 316  контакт телефон 309-248

 

1. МАРТИЋ ДР НАТАША  спец. оралне медицине и пароонтологије

 стом. сестра НЕДИЋ ГОРДАНА

 

Тим на Одсеку стоматолошке протетике са зубном техником

ординација број 315 контакт телефон 309-241

 

1. МРЕНОВИЋ ДР ТИХОМИР  спец. стоматолошке протетике

   стом. сетра ПИСЛЕВИЋ КРИСТИНА

 

Зубни техничари: 

1. ЉУБИЧИЋ МИЛАДА, шеф зубне технике протетски радови

Контакт телефон: 309-225 и 309-227;

2. САВКОВИЋ МОМИР                                            протетски радови

3. БУРИЋ МИЛА                                                         протетски радови

4. СРБОТЊАК МИРОСЛАВА                                 ортодонски радови

5. ПАВИЋЕВИћ СНЕЖАНА                                    ортодонски радови

6. ЧАВОШКИ ЉИЉАНА                                         ортодонски радови

7. ДРАГАН БУКАЗИЋ                                                протетски радови

8. ПЕТРОВИЋ ШЕМА                                               протетски радови

 

Стоматолошке сестре које тренутно нису распоређене у тиму са докторима стоматологије су ангажоване по потреби Службе на свим одсецима:

 1. КРАЈЧЕСКИ ЉИЉАНА
 2. МАНОЈЛОВИЋ ДИЈАНА

 

О изабраном стоматологу

Изабрани лекар је доктор медицине или доктор медицине специјалиста за област опште медицине, односно специјалиста медицине рада; доктор медицине специјалиста педијатрије; доктор медицине специјалиста гинекологије и доктор стоматологије или доктор стоматологије специјалиста дечје и превентивне стоматологије, а изузетно и доктор медицине друге специјалности под условима прописаним законом којим се уређује здравствена заштита. Избор изабраног лекара врши се попуњавањем и потписивањем обрасца Изјава о избору/промени изабраног лекара.
Изабраног лекара за дете до 18 година старости бира родитељ, усвојитељи,старатељ или хранитељ.Сваки грађанин Републике Србије требало би да има свог изабраног лекара и треба да зна како се зове његов изабрани лекар. Осигурано лице остварује здравствену заштиту код изабраног лекара непосредно без упута.

Изабрани лекар води рачуна о свим сегментима здравља пацијента, у редовном је контакту са њим, боље га познаје и упућенији је у његово здравствено стање, док пацијент добија ефикаснију и квалитетнију здравствену услугу. Законом о здравственом осигурању дефинисано је питање изабраног лекара који се бира најмање на годину дана из области опште медицине или медицине рада, педијатрије, гинекологије и стоматологије. Осигураник поред свог изабраног лекара може имати и изабраног стоматолога. Изабрани стоматолози у евиденцији о уговореним радницима РФЗО припадају областима рада: дечја и превентивна стоматолошка здравствена заштита и општа стоматолошка здравствена заштита.Изабрани стоматолог може бити доктор стоматологије или доктор стоматологије специјалиста дечје и превентивне стоматологије.

Имамо 20 изабрана стоматолога и то 15 стоматолога на дечијој и превентивној стоматолошкој здравственој заштити и 5 општих стоматолога који су на општој стоматолошкој здравственој заштити (за одраслу популацију становништва).

Изабрани стоматолози на дечијој и превентивној здравственој заштити су: КРЕСТИЋ СТАНИЋ ДР АЛЕКСАНДРА, ПЕШЕВСКИ ДР СВЕТЛАНА, СТЕФАНОВ ПРИМ. ДР ВЕРИЦА, МИЛОШЕВИЋ ДР СЛАЂАНА, ЂУКИЋ ДР ВЛАДИМИР, НЕДОВИЋ ДР МИЛЕНА, АБРАМОВИЋ ЦИЦМИЛ ДР ДЕЈАНА, МАНСУРИ ДР ХЕНИ, МАЛОВИЋ ДР ДРАГАНА, СТАНИСАВЉЕВ ДР ЈАСНА, КРСМАНОВИЋ ДР МАРИЈА, МАРИНКОВИЋ ДР АЛЕКСАНДРА, ВУКАШИНОВ ДР ЈОВАНА, ТЕПИЋ ДР ЈОВАНКА и ЈОВАНОВИЋ ДР ИРЕНА.

 

Изабрани стоматолози на општој стоматолошкој здравственој заштити су: ТАСИЋ ДР ЈОВАНА, ПРИЈИЋ ДР ЈОВАНА, JASAM DR MAHMOOD, БЕЛОШЕВИЋ ДР ДУБРАВКА, и ПАРИПОВИЋ ДР МИЛАН.    

 

Дужност изабраног стоматолога

Изабрани стоматолог је дужан да:


1. Придржава се предвиђеног садржаја и обима превентивних мера у области примарне стоматолошке здравствене заштите на основу Правилника Републичког Фонда о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији;

2. Спроводи потребне прегледе и потртебна лечења болести уста и зуба на основу Правилника Републичког Фонда о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији;

3. Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу оралног здравља;

4. Одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења;

5. Израђује тоталне и парцијално-плочасте зубне птотезе код особа старијих од 65 година живота на основу Правилника Републичког Фонда о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији;

6. Упућује на специјалистичке прегледе или на стационарно лечење;

7. Прописује лекове и медицинска средства;

8. Води прописану медицинску документацију о стању,лечењу и изради зубних помагала;

9. Даје налаз и мишљење о здравственом стању на основу чега се издаје потврда о коришћењу здравствене заштите у иностранству;

10. Врши друге послове у вези са остваривањем права из здравственог осигурања за осигурана лица из члана 22 Закона о здравственом осигурању Републике Србије као и потребни прегледи и лечења осигураника предвиђени чланом 41 Закона о здравственом осигурању Републике Србије.

Доктор у замени


Ако је Ваш изабрани лекар привремено одсутан, Дом здравља је у обавези да Вам обезбеди лекара који привремено замењује Вашег изабраног лекара.
Уколико нисте задовољни Вашим изабраним лекаром у замени, имате право да након три месеца од дана замене лекара, изаберете другог лекара, и тада се то сматра променом изабраног лекара, Ви га можете поново изабрати, променом изјаве о изабраном лекару.

 

Промена изабраног лекара


Промену изабраног лекара вршите попуњавањем и потписивањем обрасца Изјава о избору/промени изабраног лекара.
Особа која није у могућности да оде у Дом здравља, врши промену изабраног лекара на исти начин као што је извршила избор изабраног лекара (давањем овлашћења за промену изабраног лекара).
Имате право да промените изабраног лекара по истеку календарске године, без навођења разлога промене.
Уколико вршите промену изабраног лекара пре истека календарске године, у изјави морате да наведете разлоге промене.
Промену изабраног лекара пре истека календарске године можете учинити из следећих разлога:
1. у случају престанка радног односа изабраног лекара у том Дому здравља;
2. ако промените пребивалиште;
3. ако сте незадовољни лекаром који замењује Вашег изабраног лекара, по истеку рока од три месеца од дана обезбеђивања замене лекара;
4. ако је Ваш изабрани лекар одсутан дуже од шест месеци;
5. ако је дошло до неспоразума са лекаром, због кога сте изгубили поверење у свог изабраног лекара;
6. из других оправданих разлога.
Уколико сте незадовољни Вашим изабраним или лекаром који Вам је додељен као замена, можете захтевати промену изабраног лекара и мимо наведених рокова.
Оправданост Ваших захтева цени надлежни орган у Дому здравља. Он утврђује све битне околности и чињенице изнете у Вашем захтеву за промену лекара. Дом здравља је дужан да Вам у року од 8 дана од дана подношења Вашег захтева, достави свој налаз.

 

Осигураници који имају право на стоматолошке услуге из обавезног здравственог осигурања

1. У потпуности на терет обавезног здравственог осигурања – прегледи и лечење болести уста и зуба:

Деца до навршених 18 година живота ( на одељењу за дечију и превентивну стоматологију).

Израда активног покретног и функционалног ортодонског апарата код деце до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а најкасније до навршених 26 година живота, као и репаратуру тих ортодонтских апарата са отиском (после шест месеци од предаје апарата).

Студенти на редовном школовању до 26. године живота (сем протетских радова)

Код жена у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја (сем протетских радова)

Незапослена лица и друге категорије социјално угрожених лица чији су месечни приходи испод прихода утврђених у складу са Законом о здравственом осигурању (сем протетских радова)

Жртве насиља у породици (сем протетских радова)

Самохрани родитељи са децом до седам година живота чији су месечни приходи испод прихода утврђених у складу са Законом о здравственом осигурању (сем протетских радова)

Указивање хитне стоматолошке здравствене заштите за одрасле (вађење зуба није хитна стоматолошка интервенција)

У оквиру преоперативног и постоперативног третмана малигних болести максилофацијалне регије

 

2. Уз партиципацију у износу од 10% од цене од здравствене услуге:

Прегледи и лечење уста и зуба (изузев протетског збрињавања) пре операције срца и трансплатације бубрега

Прегледи и лечење у вези са повредом зуба и костију лица 20% (на оделењу дечје и превентивне стоматологије)

 

3. Уз партиципацију од 50 дин.

Вађење зуба као последица комликације каријеса ( на оделењу дечје и превентивне стоматологије)

 

4. Уз партиципацију у износу од 35 % од „Фондовске“ цене здравствене услуге:

Израда тоталне и парцијално плочасте зубне протезе код особа старијих од 65 година. Налог за израду протезе ( добија од стоматолога који изводи потребан протетски рад) пацијент мора да овери у Републичком фонду за здравствено осигурање-филијала Панчево у улици Војводе Радомира Путника број 6. У зависности од висине пензије осигураника Републички фонд за здравствено осигурање може да ослободи пацијента плаћања партиципације и да Социјално осигурање у целости рефундира трошкове израде потребног протетског рада

Репаратура тоталних и парцијално плочастих зубних протеза (рађене на терет Републичког фонда за здравствено осигурање) које су у рађене у времену између 30 и 60 месеци од дана предаје (после две ипо године од предаје протезе па све до стицања права за израду нових протетских радова, односно навршене пете године од предаје протезе), уколико је осигураник учествовао у партиципацији од 35 одсто.

Прегледе и лечење болести уста и зуба код деце до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног средњношколског, односно високо школског образовања, а најкасније до навршених 26 година живота ако се не одазову на превентивне стоматолошке прегледе из члана 9. став1, тачка 3) Правилника.

 

Сви остали осигураници плаћају стоматолошке услуге по економском ценовнику Стоматолошке службе Дома здравља Панчево

 

Начелник службе 

Др Тихомир Мреновић

Специјалиста стоматолошке протетике

Главна сестра

Анка Ђорђевић