Службе

Адреса: Милоша Обреновића 2, 26101 Панчево

Контакт телефон: 013/312-847

Електронска пошта:

 

Радно време: радним данима: од 07 до 20 часова                                       

                        суботом: од 07 до 19 часова, недељом: од 08 до 18 часова

Кликните за --> Актуелни распоред рада лекара у Дому здравља

                          Распоред рада лекара у школским амбулантама

                          Актуелни ценовник стоматолошких услуга (21. јануар 2021.год.)

                          ВРСТА И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ПРЕМА ПОПУЛАЦИОНИМ ГРУПАМА

                          Историја панчевачке стоматологије

                                                       

Стоматолошке услуге се пружају корисницима услуга у ординацијама лоцираним у:

 

- Специјалистичкој служби Дома здравља Панчево, Милоша Обреновића 2-4

- У Насељеним местима: Старчево, Омољица, Банатски Брестовац, Долово, Банатско Ново Село, Качарево, Јабука и Глогоњ

- Школским ординацијама: ОШ ,,Бранко Радичевић", ОШ ,,Васа Живковић", ОШ ,,Стевица Јовановић", ОШ ,,Свети Сава", ОШ ,,Исидора Секулић", ОШ ,,Братство-јединство" и ОШ ,,Жарко Зрењанин" у Банатском Новом Селу

- Рад Стоматолошке службе са пацијентима се одвија радним данима двократно: од 07:00 до 13:30 часова и од 13:30 до 20:00 часова у свим објектима Дома здравља где нам то кадровски потенцијал омогућава.
- Сваке суботе од  7:00 до 19:00 часова одвија се рад са пацијентима у згради Дома здравља Панчево у улуци Милоша Обреновића 2-4. Недељом и  празницима дежура се у згради Дома здравља Панчево у улуци Милоша Обреновића 2-4 од 08:00 до 18:00 часова.


ОПИС ДЕЛАТНОСТИ

Стоматолошка служба Дома здравља Панчево пружа стоматолошке услуге свим осигураницима из свих грана стоматологије сем из области максилофацијалне хирургије.

 


Структура запослених од 01. октобра 2021. године:

У Служби стоматолошке здравствене заштите су запослена 76 лица на неодређено и одређено радно време:

- 30 доктора стоматологије (16 специјалиста и 14 општих доктора стоматологије)

- 36 стоматолошких сестара

- 8 зубних техничара

- 2 рендген техничара

Четири доктора стоматологије су на специјалистичком стажу из области дечје и превентивне стоматологије. 

 

Број пацијената годишње


У току 2011. године број пружених стоматолошких услуга био је 51.179 код деце и  55.551 код одраслих.

Укупан број остварених услуга у 2014. год. је 112.406, у 2015. год. је 122.173, а у 2016. год. 125.672.

Укупан број остварених услуга у 2017, 2018. и 2019. години је преко 120.000 годишње.


.
Активности


Сваке године у мају месецу се одржава обележавање Недеље здравља уста и зуба. Сви запослени равноправно учествују у промовисању оралног здравља кроз разна едукативна предавања и гостовања у радио и телевизијским емисијама.Развојни планови


У наредном периоду кроз стручно усавршавање запсолених, циљ је едуковање како младих тако и постојећег кадра, што ће условити повећање броја и унапређење квалитета пружених стоматолошких интервенција. Истовремено потенцирамо праћење савремених достигнућа у сфери стоматологије која се примењују у свету.


ОРГАНИЗАЦИЈА

Служба стоматолошке здравствене заштите има два одељења:

Oдељење дечије и превентивне стоматологије са ортопедијом вилица и Одељење опште и специјалистичке стоматолгије.

Одељење дечје и превентивне стоматологије са ортопедијом вилица чине Одсек дечије и превентивне стоматологије и Одсек ортопедије вилица.

Запослени на Одсеку дечије и превентивне стоматологије пружају стоматолошку здравствену заштиту предшколској и школској деци на примарном нивоу здравствене заштите (у школама и стоматолошким ординацијама у насељеним местима) и секундарну стоматолошку здравствену заштиту деци предшколског и школског узраста у оквиру специјалистичког дела Службе стоматолошке здравствене заштите (пружају је специјалисти дечије и превентивне стоматологије у координацији са општим докторима стоматологије).

 

Тимови на Одсеку дечје и превентивне стоматологије

Шеф Одсека дечије и превентивне стоматологије је др Александра Крестић-Станић.

Одговорна стоматолошка сестра на Одсеку дечије и превентивне стоматологије је Радица Павић.

 

Контакт телефон: 309-251; 309-261

 1. КРЕСТИЋ СТАНИЋ ДР АЛЕКСАНДРА  спец. дечије и превентивне стоматологије -  ординација број 303

    стом. сестра БАЛАН СОФИЈА

 1. ПЕШЕВСКИ ДР СВЕТЛАНА  спец. дечије и превентивне стоматологије - ординација број 303

    стом. сестра СМИЉКОВИЋ ДАНИЈЕЛА

 1. ЈОВАНОВИЋ ДР ИРЕНА спец. дечије и превентивне стоматологије - ординација број 304     

    стом. сестра ВЕЛИЧКОВИЋ БИЉАНА

 1. СТЕФАНОВ ПРИМ. ДР ВЕРИЦА  спец. дечије и превентивне стоматологије - ординација број 304

    стом. сестра ПАВИЋ РАДИЦА

 1. МИЛОШЕВИЋ ДР СЛАЂАНА  спец. дечије и превентивне стоматологије - ординација број 303

    стом. сестра ЈУХАС ДАНИЈЕЛА

 1. ЂУКИЋ ДР ВЛАДИМИР -  ординација број 303

    стом. сестра ЈЕЛИЋ ДРАГАНА

 1. МАЛОВИЋ ДР ДРАГАНА -  понедељак, среда, петак ОШ ,,Бранко Радичевић"; контакт телефон ОШ: 352-663, уторак, четвртак ОШ "Стевица Јовановић" (319-166).
  Наредног месеца уторак, четвртак ОШ ,,Бранко Радичевић"; контакт телефон ОШ: 352-663, понедељак, среда, петак ОШ "Стевица Јовановић" (319-166).

    стом. сестра ОСТОЈИН ВИКТОРИЈА

 1. МАРИНКОВИЋ ДР АЛЕКСАНДРА  понедељак, среда, петак ОШ ,,Свети Сава"  (контакт телефон ОШ: 318-859), уторак, четвртак ОШ ,,Исидора Секулић" (контакт телефон ОШ: 2315-965)

    стом. сестра ПАНАЈОТОВИЋ СВЕТЛАНА

 1.  АРНАУТ ДР НЕВЕНА - ЗА Качарево - понедељак, среда, петак (601-194), ЗА Старчево - уторак, четвртак (631-163) (нередног месеца Качарево - уторак, четвртак, Старчево - понедељак, среда, петак)

    стом. сестра ЗЛАТАНОВСКИ ЗОРИЦА

 1. МИЛАНОВИЋ ЛАЗАРЕВИЋ ДР ВЕСНА спец. ортопедије вилица - понедељак, среда, петак ЗА Омољица (617-013) и уторак, четвратак ЗА Долово (2634-118). Наредног месеца ЗА Омољица уторак, четвртак и ЗА Долово понедељак, среда и петак

     стом. сестра КРАЈЧЕСКИ ЉИЉАНА

      11. СТАНИСАВЉЕВ БОКШАН ДР ЈАСНА - ЗА Јабука - понедељак, среда, петак (2624-066) и ЗА Глогоњ - уторак, четвртак (627-107),      

     стом. сестра ХАКАЈ МИРЈАНА

     12. ТЕПИЋ ДР ЈОВАНКА - понедељак, среда, петак ОШ ,,Васа Живковић" (353 – 313) и утпрак, четвртак ОШ ,,Братство - јединство"  (контакт телефон ОШ:348 - 080)   

      стом. сестра РАМЈАНАЦ БРАНКИЦА

     13. ВУКАШИНОВ ПЕТРОВИЋ ДР МИЛИЦА спец. оралне медицине и парадонтологије - ЗА Банатско Ново Село - понедељак, среда, петак (615-095) и ЗА Банатски Брестовац - уторак и четвртак (626-122)

      стом. сестра МЛАДЕН БРАНКИЦА

     14. МАНСУРИ ДР ХЕНИ - ординација број 304

     стом. сестра КОСТИЋ ВИОЛЕТА

 

Превентивне стоматолошке сестре на Одсеку дечје и превентивне стоматологије:

1. ЂОРЂЕВИЋ АНКА, главна сестра Стоматолошке службе (контакт телефон 309-227)

2. СПАСИЋ ГОРДАНА

3. МИЛЕКИЋ МИЛКА

4. ВЕЛИЧКОВИЋ ВИШЊА

5. КОЈИЧИЋ РУЖИЦА

 

Тимови на Одсеку ортопедијa вилица - одринација број 305   

Шеф Одсека ортопедије вилица је Др Саша Живковић (контакт телефон 309-246).

Одговорна стоматолошка сестра на Одсеку ортопедије вилица је Биљана Милановић

 

Контакт телефон: 309-246

 1. ПАРЕЖАНИН ДР ЗОРИЦА спец. ортопедије вилица

стом. сестра МИЛАНОВИЋ БИЉАНА

 1. ЖИВКОВИЋ ДР САША спец. ортопедије вилица

стом. сестра ФИЛИПОВ ДАНИЈЕЛА

 1. КУКИЋ ДР СТАНА спец. ортопедије вилица

стом. сестра МИЛОШЕВИЋ ГОРИЦА

 

Одељење опште и специјалистичке стоматологије

Одељење опште и специјалистичке стоматологије чини Одсек за поливалентну стоматологију, Одсек за радиолошку дијагностику и одсеци специјалистичких грана стоматологије (болести зуба и ендодонције, орална хирургија, орална медицина и пародонтологија и стоматолошка протетика са зубном техником) за популациону групу пацијената старијих од 18 година живота. У оквиру тих специјалистичких грана стоматолошке услуге се по потреби пружају и пацијентима из популационих група млађим од 18 година живота.

Шеф Одељења опште и специјалистичке стоматологије је Др Милан Париповић (контакт телефон 309-259).

Одговорна стоматолошка сестра Одељења опште и специјалистичке стоматологије је Рада Кесић

 

Тимови на Одсеку поливалентне стоматологије:

 1. JASAM др MAHMOOD - ординација број 318 - пријемно оделење телефон 309-240

   стом. техничар ДИВИЋ НИКОЛА

 1. БЕЛОШЕВИЋ ДР ДУБРАВКА - ординација број 318 - пријемно оделење телефон 309-240

   стом. сетра МАТИЋ ОРАВЕЦ ОЛИВЕРА

       3. ПАРИПОВИЋ ДР МИЛАН - спец. оралне хирургије, ангажован и на Одсеку оралне хирургије  - контакт телефон 309-259

   стом. сестра КЕСИЋ РАДА

       4. МИТРОВИЋ ДР НОВИЦА спец. болести зиба и ендодонција, ангажован и на Одсеку болести зуба и ендодонција - ординација бр. 317 (309-249)

   стом. сестра: ДИМИТРИЈЕВИЋ ВУКОСАВА

       5. ПАЈИЋ ДР МИЛИЦА - Одељење стоматолошке протетике

    стом. сестра ВИТАС СЛАВИЦА

 

Одсек за радиолошку дијагностику

контакт телефон 309-251

1. ЂУРИЦА НАТАША     

2. ЂУРИЋ ДАРКО

 

Тим на Одсеку болести зуба и ендодонције

 

ординација број 316   контакт телефон 309-248

1. НИКОЛИЋ ДР ЛИДИЈА  спец. болести зуба и ендодонције 

 стом. сестра РАТКОВИЋ БИЉАНА

 

Тим на Одсеку оралне хирургије

ординација бој 319    контакт телефон 309-259

 

1. ЂУРИЋ ДР МИЛОШ   спец. оралне хирургије

  стом. сетра МИХАЈЛОВСКИ СЛАЂАНА

 

Тим на Одсеку оралне медицине и пародонтологије

ординација број 316  контакт телефон 309-248

 

1. МАРТИЋ ДР НАТАША  спец. оралне медицине и пароонтологије

 стом. сестра НЕДИЋ ГОРДАНА

 

Тим на Одсеку стоматолошке протетике са зубном техником

ординација број 315 контакт телефон 309-241

 

1. МРЕНОВИЋ ДР ТИХОМИР  спец. стоматолошке протетике

   стом. сетра ПИСЛЕВИЋ КРИСТИНА

 

Зубни техничари: 

1. ЉУБИЧИЋ МИЛАДА, шеф зубне технике          протетски радови

Контакт телефон: 309-225 и 309-227;

2. САВКОВИЋ МОМИР                                            протетски радови

3. БУРИЋ МИЛА                                                       протетски радови

4. СРБОТЊАК МИРОСЛАВА                                   ортодонски радови

5. ПАВИЋЕВИћ СНЕЖАНА                                     ортодонски радови

6. ЧАВОШКИ ЉИЉАНА                                           ортодонски радови

7. ДРАГАН БУКАЗИЋ                                                протетски радови

8. ДОДОШ ВЕСНА                                                    протетски радови

 

Стоматолошке сестре које тренутно нису распоређене у тиму са докторима стоматологије су ангажоване по потреби Службе на свим одсецима:

 1. ЂУРЕТИЋ АЛЕКСИЋ АЛЕКСАНДРА
 2. МАНОЈЛОВИЋ ДИЈАНА
 3. ЈОВАНОВ ЗОРИЦА
 4. МИЛОШЕВИЋ СЊЕЖАНА
 5. РОГИЋ МЕРИМА

 

О изабраном стоматологу

Изабрани лекар је доктор медицине или доктор медицине специјалиста за област опште медицине, односно специјалиста медицине рада; доктор медицине специјалиста педијатрије; доктор медицине специјалиста гинекологије и доктор стоматологије или доктор стоматологије специјалиста дечје и превентивне стоматологије, а изузетно и доктор медицине друге специјалности под условима прописаним законом којим се уређује здравствена заштита. Избор изабраног лекара врши се попуњавањем и потписивањем обрасца Изјава о избору/промени изабраног лекара.
Изабраног лекара за дете до 18 година старости бира родитељ, усвојитељи,старатељ или хранитељ.Сваки грађанин Републике Србије требало би да има свог изабраног лекара и треба да зна како се зове његов изабрани лекар. Осигурано лице остварује здравствену заштиту код изабраног лекара непосредно без упута.

Изабрани лекар води рачуна о свим сегментима здравља пацијента, у редовном је контакту са њим, боље га познаје и упућенији је у његово здравствено стање, док пацијент добија ефикаснију и квалитетнију здравствену услугу. Законом о здравственом осигурању дефинисано је питање изабраног лекара који се бира најмање на годину дана из области опште медицине или медицине рада, педијатрије, гинекологије и стоматологије. Осигураник поред свог изабраног лекара може имати и изабраног стоматолога. Изабрани стоматолози у евиденцији о уговореним радницима РФЗО припадају областима рада: дечја и превентивна стоматолошка здравствена заштита и општа стоматолошка здравствена заштита.Изабрани стоматолог може бити доктор стоматологије или доктор стоматологије специјалиста дечје и превентивне стоматологије.

Имамо 19 изабрана стоматолога и то 14 стоматолога на дечијој и превентивној стоматолошкој здравственој заштити и 5 општих стоматолога који су на општој стоматолошкој здравственој заштити (за одраслу популацију становништва).

Изабрани стоматолози на дечијој и превентивној здравственој заштити су: КРЕСТИЋ СТАНИЋ ДР АЛЕКСАНДРА, ПЕШЕВСКИ ДР СВЕТЛАНА, СТЕФАНОВ ПРИМ. ДР ВЕРИЦА, МИЛОШЕВИЋ ДР СЛАЂАНА, ЂУКИЋ ДР ВЛАДИМИР, МИЛАНОВИЋ ЛАЗАРЕВИЋ ДР ВЕСНА, АРНАУТ ДР НЕВЕНА, МАНСУРИ ДР ХЕНИ, МАЛОВИЋ ДР ДРАГАНА, СТАНИСАВЉЕВ БОКШАН ДР ЈАСНА,  МАРИНКОВИЋ ДР АЛЕКСАНДРА, ВУКАШИНОВ ПЕТРОВИЋ ДР МИЛИЦА, ТЕПИЋ ДР ЈОВАНКА и ЈОВАНОВИЋ ДР ИРЕНА.

 

Изабрани стоматолози на општој стоматолошкој здравственој заштити су: МИТРОВИЋ ДР НОВИЦА, ПАЈИЋ ДР МИЛИЦА, JASAM DR MAHMOOD, БЕЛОШЕВИЋ ДР ДУБРАВКА, и ПАРИПОВИЋ ДР МИЛАН.    

 

Дужност изабраног стоматолога

Изабрани стоматолог је дужан да:


1. Придржава се предвиђеног садржаја и обима превентивних мера у области примарне стоматолошке здравствене заштите на основу Правилника Републичког Фонда о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији;

2. Спроводи потребне прегледе и потртебна лечења болести уста и зуба на основу Правилника Републичког Фонда о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији;

3. Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу оралног здравља;

4. Одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења;

5. Израђује тоталне и парцијално-плочасте зубне птотезе код особа старијих од 65 година живота на основу Правилника Републичког Фонда о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији;

6. Упућује на специјалистичке прегледе или на стационарно лечење;

7. Прописује лекове и медицинска средства;

8. Води прописану медицинску документацију о стању,лечењу и изради зубних помагала;

9. Даје налаз и мишљење о здравственом стању на основу чега се издаје потврда о коришћењу здравствене заштите у иностранству;

10. Врши друге послове у вези са остваривањем права из здравственог осигурања за осигурана лица из члана 22 Закона о здравственом осигурању Републике Србије као и потребни прегледи и лечења осигураника предвиђени чланом 41 Закона о здравственом осигурању Републике Србије.

Доктор у замени


Ако је Ваш изабрани лекар привремено одсутан, Дом здравља је у обавези да Вам обезбеди лекара који привремено замењује Вашег изабраног лекара.
Уколико нисте задовољни Вашим изабраним лекаром у замени, имате право да након три месеца од дана замене лекара, изаберете другог лекара, и тада се то сматра променом изабраног лекара, Ви га можете поново изабрати, променом изјаве о изабраном лекару.

 

Промена изабраног лекара


Промену изабраног лекара вршите попуњавањем и потписивањем обрасца Изјава о избору/промени изабраног лекара.
Особа која није у могућности да оде у Дом здравља, врши промену изабраног лекара на исти начин као што је извршила избор изабраног лекара (давањем овлашћења за промену изабраног лекара).
Имате право да промените изабраног лекара по истеку календарске године, без навођења разлога промене.
Уколико вршите промену изабраног лекара пре истека календарске године, у изјави морате да наведете разлоге промене.
Промену изабраног лекара пре истека календарске године можете учинити из следећих разлога:
1. у случају престанка радног односа изабраног лекара у том Дому здравља;
2. ако промените пребивалиште;
3. ако сте незадовољни лекаром који замењује Вашег изабраног лекара, по истеку рока од три месеца од дана обезбеђивања замене лекара;
4. ако је Ваш изабрани лекар одсутан дуже од шест месеци;
5. ако је дошло до неспоразума са лекаром, због кога сте изгубили поверење у свог изабраног лекара;
6. из других оправданих разлога.
Уколико сте незадовољни Вашим изабраним или лекаром који Вам је додељен као замена, можете захтевати промену изабраног лекара и мимо наведених рокова.
Оправданост Ваших захтева цени надлежни орган у Дому здравља. Он утврђује све битне околности и чињенице изнете у Вашем захтеву за промену лекара. Дом здравља је дужан да Вам у року од 8 дана од дана подношења Вашег захтева, достави свој налаз.

 

Осигураници који имају право на стоматолошке услуге из обавезног здравственог осигурања

1. У потпуности на терет обавезног здравственог осигурања – прегледи и лечење болести уста и зуба:

Деца до навршених 18 година живота ( на одељењу за дечију и превентивну стоматологију).

Израда активног покретног и функционалног ортодонског апарата код деце до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а најкасније до навршених 26 година живота, као и репаратуру тих ортодонтских апарата са отиском (после шест месеци од предаје апарата).

Студенти на редовном школовању до 26. године живота (сем протетских радова)

Код жена у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја (сем протетских радова)

Незапослена лица и друге категорије социјално угрожених лица чији су месечни приходи испод прихода утврђених у складу са Законом о здравственом осигурању (сем протетских радова)

Жртве насиља у породици (сем протетских радова)

Самохрани родитељи са децом до седам година живота чији су месечни приходи испод прихода утврђених у складу са Законом о здравственом осигурању (сем протетских радова)

Указивање хитне стоматолошке здравствене заштите за одрасле (вађење зуба није хитна стоматолошка интервенција)

У оквиру преоперативног и постоперативног третмана малигних болести максилофацијалне регије

 

2. Уз партиципацију у износу од 10% од цене од здравствене услуге:

Прегледи и лечење уста и зуба (изузев протетског збрињавања) пре операције срца и трансплатације бубрега

Прегледи и лечење у вези са повредом зуба и костију лица 20% (на оделењу дечје и превентивне стоматологије)

 

3. Уз партиципацију од 50 дин.

Вађење зуба као последица комликације каријеса ( на оделењу дечје и превентивне стоматологије)

 

4. Уз партиципацију у износу од 35 % од „Фондовске“ цене здравствене услуге:

Израда тоталне и парцијално плочасте зубне протезе код особа старијих од 65 година. Налог за израду протезе ( добија од стоматолога који изводи потребан протетски рад) пацијент мора да овери у Републичком фонду за здравствено осигурање-филијала Панчево у улици Војводе Радомира Путника број 6. У зависности од висине пензије осигураника Републички фонд за здравствено осигурање може да ослободи пацијента плаћања партиципације и да Социјално осигурање у целости рефундира трошкове израде потребног протетског рада

Репаратура тоталних и парцијално плочастих зубних протеза (рађене на терет Републичког фонда за здравствено осигурање) које су у рађене у времену између 30 и 60 месеци од дана предаје (после две ипо године од предаје протезе па све до стицања права за израду нових протетских радова, односно навршене пете године од предаје протезе), уколико је осигураник учествовао у партиципацији од 35 одсто.

Прегледе и лечење болести уста и зуба код деце до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног средњношколског, односно високо школског образовања, а најкасније до навршених 26 година живота ако се не одазову на превентивне стоматолошке прегледе из члана 9. став1, тачка 3) Правилника.

 

Сви остали осигураници плаћају стоматолошке услуге по економском ценовнику Стоматолошке службе Дома здравља Панчево

 

Начелник службе 

Др Тихомир Мреновић

Специјалиста стоматолошке протетике

Главна сестра

Анка Ђорђевић

Адреса: Милутина Бојића ББ, 26101 Панчево

Контакт телефон:  013/317-013, база 062\804 85 93.

Радно време радним данима: од 07 до 19 часова; суботом: од 07 до 13 сати. недеља је нерадни дан.

За време празника радно време служби је до 12 сати.                                     

Кликните за: Актуелни распоред рада лекара

Служба кућног лечења и неге основана је 1997. године, у марту месецу, као посебна организациона јединица Дома здравља и од априла 2015. је у ул. Милутина Бојића Б.Б, на спрату Амбуланте ,,Стрелиште", улаз из парка.

Служба је основана према препоруци Светске здравствене организације, као продужетак болничког лечења, а ради скраћења боравка пацијената у болници.

Служба збрињава онколошке, неуролошке, хируршке, пулмолошке и интернистичке пацијенте.
Заједничко за све њих је да су привремено или трајно неспособни да оду до свог изабраног лекара, а неопходно им је праћење здравственог стања.

На почетку рада служба је имала два лекара, три медицинске сестре и једног возача.
Тренутно колектив Кућног лечења и неге чине три лекара, девет медицинских сестара, два возача, као и једна хигијеничарка.
Услуге Кућног лечења пружа екипа Кућног лечења коју чине лекар, медицинска сестра и возач. Састоји се од давања венске терапије путем инфузија, превијања хируршких и нехируршких рана (декубити, улкуси), превијања спољашњих фиксационих апарата, скидање конаца, некректомије, пласирање урирарних катетера, а посебно се придаје значај здравствено васпитном раду, а све  то у сарадњи са породицом пацијента.

Нама је битно да поред медицинске помоћи, пацијентима и породици, пружимо топлу људску реч подршке и разумевање, јер смо ми болница у кући.

Начелник службе:  Светлана Рогожарски, прим. др специјалиста опште медицине

Главна медицинска сестра: Слађана Јасика

 

Адреса: Браће Јовановића бб, 26101 Панчево

Контакт телефон: Служба: 013/331-495 

                               Мобилно телефонско саветовалиште: 062/807-30-66

Радно време:        Служба: од 7 – 13:30 часова                                         

                               Мобилно телефонско саветовалиште: од 7 – 20 часова

Поливалентна патронажна служба Панчево је служба која се бави превенцијом и промоцијом здравља.

Рад поливалентне патронажне службе је комплексан и базира се на посетама породици и здравствено васпитном раду у заједници.

 Поливалентна патронажна служба подразумева рад на терену кроз следеће здравствене активности: системска обрада породице у коју спада посета трудницама, бабињарама и новорођенчадима, праћење раста и развоја одојчади, мале, предшколске деце, особама преко 65 година, оболелим лицима, социјално угроженим лицима и особама са инвалидитетом.

Здравствено васпитни рад поливалентне патронажне службе у заједници обавља се кроз предавања, изложбе, радионице у предшколским установама, основним школама, месним заједницама, клубовима за стара лица, такође и  кроз сарадњу са Превентивним центром, хуманитарним организацијама (пре свега, Црвеним крстом) и службама социјалне заштите.

Поливалентна патронажна служба 2016. године отвара Школу родитељства за труднице и родитеље са одојчадима под називом „Рани раст и развој деце“

 

Главна патронажна сестра је вмс Јелена Митић

 

Патронажне сестре :

Јелена Митић - главнa сестрa

Андријана Ратков

Јелена Митић

Нада Огњановић

Мира Јовановић

Весна Стојевски

Силвија Конески

Марина Богдан

Мирјана Митић

Маја Лилић

Тијана Зарић

Ленче Шкрпан

Бранислава Амановић

Бранкица Јаћимовић

Наташа Бајић

Драгана Василчин

Јасна Станков

Адреса: Карађорђева 11а, 26101  Панчево

Контакт телефони:  013/345-369

Радно време: 24 часа, 7 дана у недељи                                     

Кликните ---> Актуелни распоред рада 

 

Хитна помоћ има 87 запослених од чега 20 лекара, 31 техничар, 31 возач, 5 помоћно особље.
Располаже са 5 реанимобила, 4 транспортна санитета и 2 возилa за транспорт пацијената на хемодијализу.Годишње служба обави око 8.000 прегледа на терену и 20.000 амбулантних прегледа. Санитети прелазе око 450.000 километара на годишњем нивоу обављајући транспорте пацијената.
 
Хитна помоћ дежура 24 часа дневно, седам дана у недељи:  
 
Дневна смена од 07 до 19 часова - располаже са 3 ургентне и 2 транспортне екипе.  
Ноћна смена од 19 до 07 часова - располаже са 3 ургентне екипе које по потреби обављају транспорт.  
 
Дежурство амбуланте је од 20 до 07 часова.
 
Подразумевају се прегледи акутно оболелих одраслих пацијената и деце. Сва лакша медицинска стања треба решавати у амбулантама опште медицине и педијатријској служби, у циљу растерећења службе за рад на терену.

Делатност службе:

 1. Указивање хитне и неодложне медицинске помоћи на терену, у кућним условима, санитетском транспорту и радним просторијама службе.

 2. Санитетски транспорт пацијената до Опште болнице Панчево, медицинских установа секундарног и терцијарног нивоа и рехабилитационих центара.

 3. Превоз пацијената на хемодијализу

 4. Теренска терапија

 5. Мртвозорство

 6. Медицинско обезбеђење културних, спортских манифестација и градилишта

 

Начелник службе је Др Зоран Манасијевић, специјалиста ургентне медицине. 

Главна медицинска сестра је Александра Исевски, а шеф санитетског транспорта Слободан Кнежевић.