• Комисија за унапређење квалитета рада и безбедности пацијената:

           Др Зорица Сокић, спец. социјалне медицине

           Драгана Поповић, дипл. економиста - менаџер у здравству

           Митрана Милошев, мастер јавног здравља

 

 

  • Комисија за унутрашњи стручни надзор:

           Др Данијела Мутавџић, спец. опште медицине

           Др Милош Ђурић, специјалиста оралне хирургије

           Др Вера Веселинов Рајков, спец. медицине рада

           Др Југослава Станојевић, спец. педијатрије

 

  • Комисија за израду, усвајање и ревизију процедура за акредитацију Дома здравља Панчево

           Др Стојан Вишекруна, спец. гинекологије и акушерства

           Драгана Поповић, дипломирани економиста, менаџер у здравству

 

  • Комисија за заштиту од болничких инфекција
  • Тим за едукацију
  • Стручни тим за заштиту деце од злостављања и занемаривања
  • Списак посредника за спровођење поступака спречавања злостављања