СТОМАТОЛОГИЈА

Прим. др Гордана Панић

Др Светлана Пешевски

Др Александра Крестић Станић

Др Слађана Милошевић

Прим. др Верица Стефанов

Др Ирена Јовановић

Др Милица Здравковић

Др Јасам Махмуд

Др Милан Париповић

Др Хени Мансури

Др Ивана Петкоски

 

СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА

Др Јасмина Савковић

Др Слађана Вукмировић Сталетовић

Др Драгослав Вуковић

Др Татјана Јакшић Кучера

Др Стојан Вишекруна

 

СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ

Др Зоран Ђурђев – шеф одељења за здравствену заштиту школске деце

Др Дренка Билбија Симић

Др Гордана Братељевић

Др Снежана Томовић

Др Александра Ивковић

Др Соња Поповић

Др Драгана Зарић

Прим. др Верица Пупин

Др Југослава Станојевић – шеф одељења за здравствену заштиту деце

Др Љиљана Томић

Др Милица Вељковић

Др Светлана Јовановић

Др Тања Шормаз

Др Наташа Шашкиновић

 

СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ

Др Тања Алексић – начелник Службе

Др Валерија Рајковић – шеф ЗА Качарево

Др Родика Михајлов – шеф ЗА Банатско Ново Село

Др Добрила Жупић – шеф ЗА Војловица

Др Ана Митрић – шеф ЗА Младост

Др Данијела Мутавџић – шеф ЗА Центар

Др Зорица Сокић – шеф ЗА Нови свет

Др Мирјана Ацић – шеф ЗА Старчево

Др Мирајана Николић – шеф ЗА Јабука

Др Мила Шкуртић – шеф ЗА Доњи град

Др Мери Кулић – шеф ЗА Стрелиште

Др Марко Ћетковић – шеф ЗА Омољица

Др Марија Глушица – шеф ЗА Б.Брестовац

Др Милана Стевановић – шеф ЗА Нови град

Др Јелена Миловановић – шеф ЗА Глогоњ

Др Вера Веселинов Рајков- шеф ЗА Центар 2

Др Милена Димитријевић – шеф ЗА Долово

Др Мирослава Крчадинац

Др Вера Васић

Др Сузана Величковић

Др Ана Вучковић

Др Весна Радмановић

Др Наташа Тодоровић

Др Милица Ралић

Др Нада Петров

Др Маја Дујковић

Др Сања Новаковић

Др Предраг Радивојевић

Др Биљана Николић

Др Мирјана Васиљевић

Др Милена Мате

Др Теодора Лукић

Др Гордана Гњатовић

Др Ана Миљић

Др Славица Борковић

Др Драгана Антонијевић Ђорђевић

Др Ивана Опачић Ристић

Др Марина Манић

Др Весна Покрајац

Др Зорица Ристић

Др Тијана Аранђеловић Класнетић

Др Даница Обрадовић

Др Наташа Наумовски Рошу

Др Милена Милић

Др Елена Јанковић

Др Драгана Пешић Милошевић

Др Драгана Стојиљковић

Др Оливера Спасић

Др Весна Пешић

Др Нада Стојић

Др Рајка Антић Караклић

Др Стево Вучковић

Др Магдалена Мољковић

Др Јелена Петровић Стојковић

Др Сандра Ђуричек

Др Бојана Николић

Др Јелена Зајиц

Др Миљана Милошевић

Др Милош Николић

Др Гордана Роговић

Др Душан Стошић

Др Никола Костов

Др Сања Станојевић

Др Ивана Павловић

Др Александра Бузатов

Др Александра Јовановић

Др Наталија Ћирковић

Др Милица Аранђеловић

Др Мирјана Мајсторовић