Главна зграда Дома здравља Панчево

Contact icons +381 13 309 200
+381 13 317 901
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Милоша Обреновића 2-4
     Радно време
Понедељак 07 - 20
Уторак 07 - 20
Среда 07 - 20
Четвртак 07 - 20
Петак 07 - 20
Субота нерадни дан
Недеља нерадни дан

Здравствена станица Центар

Contact icons +381 13 345 094
+381 13 345 094
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Змај Јовина 10
     Радно време
Понедељак 07 - 20
Уторак 07 - 20
Среда 07 - 20
Четвртак 07 - 20
Петак 07 - 20
Субота нерадни дан
Недеља нерадни дан

Здравствена станица Горњи град

Contact icons +381 13 332 403
+381 13 332 403
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Светог Саве 88
     Радно време
Понедељак 07 - 20
Уторак 07 - 20
Среда 07 - 20
Четвртак 07 - 20
Петак 07 - 20
Субота нерадни дан
Недеља нерадни дан

Здравствена станица Доњи град

Contact icons +381 13 348 866
+381 13 348 866
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Жарка Зрењанина 44
     Радно време
Понедељак 07 - 20
Уторак 07 - 20
Среда 07 - 20
Четвртак 07 - 20
Петак 07 - 20
Субота нерадни дан
Недеља нерадни дан

Здравствена станица Стрелиште

Contact icons +381 13 313 618
+381 13 313 618
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Милутина Бојића б.б
     Радно време
Понедељак 07 - 20
Уторак 07 - 20
Среда 07 - 20
Четвртак 07 - 20
Петак 07 - 20
Субота 07 - 13
Недеља нерадни дан

Здравствена станица Старчево

Contact icons +381 13 631 163
+381 13 631 163
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Панчевачки пут б.б
     Радно време
Понедељак 07 - 20
Уторак 07 - 20
Среда 07 - 20
Четвртак 07 - 20
Петак 07 - 20
Субота 07 - 13
Недеља 07 - 12

Здравствена станица Стари Тамиш

Contact icons +381 13 2638 333
+381 13 2638 333
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Доловачки пут
ZS stari tamis Радно време
Понедељак 012 - 20
Уторак нерадни дан
Среда 12 - 20
Четвртак нерадни дан
Петак 12 - 20
Субота нерадни дан
Недеља нерадни дан

Здравствена станица Омољица

Contact icons +381 13 617 013
+381 13 617 013
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Патрија. Арсенија Чарнојевића 2
     Радно време
Понедељак 07 - 20
Уторак 07 - 20
Среда 07 - 20
Четвртак 07 - 20
Петак 07 - 20
Субота 07 - 13
Недеља 07 - 12

Здравствена станица Нови Свет

Contact icons +381 13 2516 487
+381 13 2516 487
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Сердар Јанка Вукотића ББ
     Радно време
Понедељак 07 - 20
Уторак 07 - 20
Среда 07 - 20
Четвртак 07 - 20
Петак 07 - 20
Субота 07 - 13
Недеља нерадни дан

Здравствена станица Нови град

Contact icons +381 13 311 754
+381 13 311 754
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Браће Јовановића ББ
     Радно време
Понедељак 07 - 20
Уторак 07 - 20
Среда 07 - 20
Четвртак 07 - 20
Петак 07 - 20
Субота нерадни дан
Недеља нерадни дан

Здравствена станица Младост

Contact icons +381 13 373 363
+381 13 373 363
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Сремска ББ
     Радно време
Понедељак 07 - 20
Уторак 07 - 20
Среда 07 - 20
Четвртак 07 - 20
Петак 07 - 20
Субота нерадни дан
Недеља нерадни дан

Здравствена станица Иваново

Contact icons +381 13 629 107
+381 13 629 107
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Војвођанска 60
     Радно време
Понедељак 07 - 13.30
Уторак 07 - 13.30
Среда 07 - 13.30
Четвртак 07 - 13.30
Петак 07 - 13.30
Субота 07 - 10
Недеља 07- 10

Здравствена станица Долово

Contact icons +381 13 2634 118
+381 13 2634 118
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Жарка Зрењанина 2
     Радно време
Понедељак 07 - 20
Уторак 07 - 20
Среда 07 - 20
Четвртак 07 - 20
Петак 07 - 20
Субота 07 - 13
Недеља 07 - 12

Здравствена станица Глогоњ

Contact icons +381 13 627 107
+381 13 627 107
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ослобођења 90
     Радно време
Понедељак 07 - 20
Уторак 07 - 20
Среда 07 - 20
Четвртак 07 - 20
Петак 07 - 20
Субота 07 - 13
Недеља 07 - 12

Здравствена станица Војловица

Contact icons +381 13 366 313
+381 13 366 313
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Спољностарчевачка 129
     Радно време
Понедељак 07 - 20
Уторак 07 - 20
Среда 07 - 20
Четвртак 07 - 20
Петак 07 - 20
Субота 07 - 13
Недеља нерадни дан

Здравствена станица Банатско Ново село

Contact icons +381 13 348 866
+381 13 348 866
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Вука Караџића 46
     Радно време
Понедељак 07 - 20
Уторак 07 - 20
Среда 07 - 20
Четвртак 07 - 20
Петак 07 - 20
Субота 07 - 13
Недеља 07 - 12

Служба за хитну медицинску помоћ

Contact icons +381 13 345 369
+381 13 345 369
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Карађорђева 11а
     Радно време
Понедељак 00 - 24
Уторак 00 - 24
Среда 00 - 24
Четвртак 00 - 24
Петак 00 - 24
Субота 00 - 24
Недеља 00 - 24

Служба за радиолошку дијагностику

Contact icons +381 13 353 323
+381 13 353 323
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Змај Јовина 10
     Радно време
Понедељак 07 - 19
Уторак 07 - 19
Среда 07 - 19
Четвртак 07 - 19
Петак 07 - 19
Субота 07 - 19
Недеља 07- 19

Служба за лабараторијску дијагностику

Contact icons +381 13 311 344
+381 13 311 344
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Милоша Обреновића 4
     Радно време
Понедељак 07 - 20
Уторак 07 - 20
Среда 07 - 20
Четвртак 07 - 20
Петак 07 - 20
Субота 07 - 19
Недеља 07 - 19

Служба за кућно лечење и негу

Contact icons +381 13 317 013
+381 13 317 013
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Милутина Бојића ББ
     Радно време
Понедељак 07 - 19
Уторак 07 - 19
Среда 07 - 19
Четвртак 07 - 19
Петак 07 - 19
Субота 07 - 19
Недеља нерадни дан

Служба поливалентне патронаже

Contact icons +381 13 331 495
+381 13 331 495
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Браће Јовановића бб
     Радно време
Понедељак 07 - 13.30
Уторак 07 - 13.30
Среда 07 - 13.30
Четвртак 07 - 13.30
Петак 07 - 13.30
Субота 07 - 13.30
Недеља 07 - 13.30

Служба за здравствену заштиту радника

Contact icons +381 13 345 077
+381 13 345 077
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Милоша Обреновића 4
     Радно време
Понедељак 07 - 20
Уторак 07 - 20
Среда 07 - 20
Четвртак 07 - 20
Петак 07 - 20
Субота 07 - 20
Недеља 07 - 20