Ostalo

 Програм за решавање вишка запослених  у Стоматолошкој служби ДЗП

*Мишљење о предлогу посебног програма/програма решавања вишка запослених са предлогом мера

Мишљење -УГС синдиката Дома здравља Панчево

*Програм за решавања вишка запослених 1

*Програм  за решавање вишка запослених 2

*Систематизија

Допис ЗУ

Неизмирене обавезе и обрачунате отпремине ЗУ КИМ

Инстсрукција у вези са спровођењем Уговора закљученог између Министарства здравља и РФЗО 

*Прилози

 

 

Документа

Статут Дома здравља Панчево

Информатор о раду 2021. год

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правилник о начину унутрашњег узбуњивања

Одлука о радном времену

Пословни кодекс

Ценовник услуга 

 

Медицинска упуства, водичи и литература

Национални водичи добре клиничке праксе

Националне смернице за примену лекова у току дојења

Упутство за припрему пацијента за вађење крви

 

Рачуноводство и финансије

Финансијски план за 2021. год

 

Стање и промена средства на дан 25.11.2021. године

Стање и промена средства на дан 24.11.2021. године

Стање и промена средства на дан 23.11.2021. године

Стање и промена средства на дан 22.11.2021. године

Стање и промена средства на дан 19.11.2021. године


 

Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

 

Медицинска и дијагностичка опрема

Подаци о медицинској и дијагностичкој опреми

 

Апотека

Залихе лекова, медицинског и потрошног материјала

Информациони систем

Правилник о безбедности ИКТ система

Јавна набавка у отвореном поступку ЈНОП 03/20 Вакутајнер системи

 
 
 
 
Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 13/20 Материјали и услуге који се односе нанеопасан и опасан отпад, који се генерише у установи
 
 
 
 
Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 11/20 Канцеларијски материјал
 
 
 
 
Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 12/20 Електронски картон информациони систем
 
 
 
Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 09/20 Индикаторске траке за контролу стерилизације, таблетирана со и ролна за стерилизацију.
 
Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 10/20 Осигурање возила
 
 
Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 08/20 ВПН и интернет
 
 
 
 
 
 
 
Јавна набавка мале вредности ЈНМВ  07/20 Услуге мобилне телефоније.
 
 
 
 
Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 06/20 Рачунарска опрема по пројекту- Мамографију само/сама закажи.
 
 
 
 
Јавна набавка у отвореном поступку ЈНОП 02/20 Архитектонско-грађевинско и грађевинско-занатске услуге у оквиру текућег и инвестиционог одржавања објеката Дома здравља Панчево са сервисирањем постојеће опреме
 
 
 
Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 05/20 Набавка резервних делова и материјала за текуће одржавање опреме, објеката, инсталација и апарата
 
 
 
 
 
Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 04/20 Сервисирање рачунара и рачунарске опреме
 
 
 
 
Јавна набавка мале вредности ЈНМВ  Осигурање имовине
 
 
 
 
 
Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 02/20 Осигурање запослених ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО
 
Конкурсна документација
 
 
 
 
 
Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 01/20 Средства за одржавање хигијене ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО
 
 
 
 
 
 
 
Јавна набавка у отвореном поступку ЈНОП 01/20 Гориво ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО