Програм за решавање вишка запослених  у Стоматолошкој служби ДЗП

*Мишљење о предлогу посебног програма/програма решавања вишка запослених са предлогом мера

Мишљење -УГС синдиката Дома здравља Панчево

*Програм за решавања вишка запослених 1

*Програм  за решавање вишка запослених 2

*Систематизија

Допис ЗУ

Неизмирене обавезе и обрачунате отпремине ЗУ КИМ

Инстсрукција у вези са спровођењем Уговора закљученог између Министарства здравља и РФЗО 

*Прилози

 

Кадрови

Број запослених

 

Медицинска упуства, водичи и литература

Национални водичи добре клиничке праксе

*Листа лекова

Упутство за припрему пацијента за вађење крви

 

Рачуноводство и финансије

Финансијски план за 2017. годину

Завршни рачун за 2016. годину

Завршни рачун за 2015. годину

Завршни рачун за 2013. годину

 

Медцинска и дијагностичка опрема

Подаци о медицинској и дијагностичкој опреми

 

Апотека

Залихе лекова

Залихе медицинског и потрошног материјала

 

Информациони систем

Правилник о безбедности ИКТ система