Поштовани суграђани,

 

Према званичном саопштењу Кризног штаба РС за добијање дигиталног зеленог сертификата, неопходан је налаз референтне државне лабораторије.

Дом здравља Панчево обавља антигенско тестирање на лични захтев грађана на присуство SARS-CoV-2 . Тестирање се врши сваког радног дана (од понедељка до петка) БЕЗ ЗАКАЗИВАЊА, у времену од 10 до 12 сати у ПУНКТУ ЛАБОРАТОРИЈЕ 1 ( улаз поред Медицине рада), у Милоша Обреновића 4. Потребно је понети доказ о уплати утврђених средстава. Цена теста је 3500,00 динара. 

Резултати се издају истог дана.

Текући рачун је 840-17750-34 док се у пољу позива на број уписује 502-јединствени матични број грађанина који се тестира.

Тестирање је могуће и за стране држављане. Уплата се врши на исти текући рачун 840-17750-34, а уместо јединственог матичног броја, у поље позив на број уписује се 502-број пасоша или број иностраног осигурања.

Такође, горе наведени рачун је и за уплату правних лица, која уместо јединственог матичног броја, у поље позив на број уписују ПИБ правног лица.

НАПОМЕНА: УКОЛИКО ПРАВНО ЛИЦЕ УПЛАЋУЈЕ СРЕДСТВА ЗА ВИШЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА, ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ДОСТАВИ СПИСАК ЛИЦА СА ЊИХОВИМ ЈМБГ.

Све додатне информације у вези са антигенским тестирањем у Дому здравља Панчево можете добити путем следећих бројева телефона: 013/311-344 или 062/807-37-91.

С поштовањем,

Ваш Дом здравља Панчево