Међу значајним датумима Календара јавног здравља је 20. март – национални Дан борбе против рака дојке, чијим се обележавањем подстиче још већа пажња јавности на распрострањеност ове малигне болести и на значај унапређења информисаности жена о важности превентивних прегледа и њеном раном откривању.

Рак дојке представља водећи узрок оболевања и умирања од малигних болести у женској популацији широм света. Према подацима Светске здравствене организације, у свету се годишње региструје скоро 1.700.000 оболелих жена, док од исте болести сваке године умре преко пола милиона њих. И у Србији је рак дојке најчешћи малигни тумор у женској популацији.

 

Према проценама Међународне агенције за истраживање рака (ИАРЦ), када је у питању ризик оболевања од рака дојке, Србија се налази заједно са већином земаља западног Балкана у средини наведене лествице. У Србији постоји нешто нижи ризик оболевања од рака дојке. Међутим, када је у питању умирање од рака дојке, процене Међународне агенције за истраживање рака из 2018. године показују да су жене у Србији, одмах после жена у Црној Гори, под високим ризиком умирања од рака дојке у односу на друге особе женског пола у Европи.

Рак дојке је најчешће дијагностикован малигни тумор код жена (чини 24,5% свих новооткривених случајева рака).

Према последњим подацима Института за јавно здравље Србије „Др  Милан  Јовановић Батут”,  у  Републици Србији је регистровано је 4561 новооболелих и 1691 умрла жена од рака дојке. Стопа оболевања од рака дојке код жена у Републици Србији износила је 72,1 на 100.000, а стопа умирања 20 на 100.000 жена.

У односу на просечну регистровану стопу оболевања од малигних тумора дојке у Републици Србији, виша стопа оболевања је регистрована у Војводини (85,6/100.000).

Такође, нешто виша стопа умирања од тумора дојке је регистрована такође у Војводини (21,2,3/100.000) у односу на просечну регистровану стопу у Србији. Истовремено, када говоримо о стопама умирања, у осам округа су регистроване више стопе од просечне забележене у Републици Србији. Највише стопе су регистроване у Јужнобачком округу (23,1/100.000), али и у Граду Београду (22,6/100.000).

Рак дојке је најчешћи малигни тумор у женској популацији и у Јужнобанатском округу. Од ове болести у нашем округу годишње оболи око 175 и умре 75 жена. У 2019.години, рак дојке се налазио на првом месту и чинио је 17,2% од укупног броја новооболелих и 16% од укупног броја умрлих од свих врста рака код жена. У последњих пет година, највише оболелих у нашем округу регистровано је у узрасту од 55. до 64. године, док је најраније дијагностиковани рак дојке био у узрасту 20. до 29. године.

 

Табела 1. Дистрибуција броја оболелих и умрлих, стопе инциденције и морталитета, петогодишњи и десетогодишњи просек оболелих и умрлих жена од рака дојке у Јужнобанатском округу у периоду 2015-2019.год

 (стопе на 100.000 становника)

 

Десетогодишњи просек

(2010-2019)

Петогодишњи просек              (2015-2019)

 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

Оболели

169,3

175

174

175

177

185

164

Инц

117,6

122,5

116.2

121.5

123.9

130,4

114,8

Умрли

74,8

75

83

75

80

77

60

Мт

51,9

52,5

55,4

52,1

56,0

54,3

42,0

Табела 2. Дистрибуција броја оболелих и умрлих, стопе инциденције и морталитетарака дојке код жена по општинама Јужнобанатског округа у 2019.години

 

ЈБО

Панчево

Вршац

Ковин

Ковачица

Опово

Б. Црква

Пландиште

Алибунар

Оболели

164

96

27

18

8

4

2

3

6

Инц

114,8

155,4

104,9

114,4

66,7

81,3

24,5

58,4

63,9

Умрли

60

30

11

4

3

2

6

1

3

Мт

42,0

48,6

42,7

25,4

25,0

40,7

73,4

19,5

31,9

Висока учесталост оболевања од рака дојке мора се у извесној мери приписати чињеници да до данас нису откривени или до краја разјашњени сви узроци његовог настанка, па су домети примарне превенције у том смислу лимитирани.

Имајући ту врсту ограничења у виду, као доказано ефикасно решење за смањење стопе умирања од ове болести намеће се њено рано откривање, односно секундарна превенција или скрининг рака дојке. Пратећи препоруке Светске здравствене организације и искуства Европских земаља у спровођењу популационих скрининг програма, у Републици Србији је у децембру 2012. године започет програм организованог скрининга рака дојке који има за циљ смањење смртности и унапређење квалитета живота жена оболелих од ове болести.

Откривањем рака дојке у раној фази болести ствара се могућност за његово ефикасно лечење.

Правовременом применом одговарајуће савремене терапије и даљим континуираним третманом, могуће је очувати здравље и значајно унапредити квалитет живота оболелих жена.

О скринингу рака дојке:

 https://www.skriningsrbija.rs/srl/skrining-raka-dojke/

 

Извор: Завод за јавно здравље Панчево, 19. март 2021. год.