Због реновирања стоматолошких ординација на Одељењу дечје и превентивне стоматологије  са ортопедијом вилица у оквиру НИС – овог  пројекта „Заједници заједно“, запослени на том одсеку су радно ангажовани у стоматолошким ординацијама на Одељењу опште стоматологије:

-Др Саша Живковић, Др Стана Кукић налазе се у ординацији Одсека стоматолошке протетике – ординација број 315. (број телефона 309 – 241)

-Др Александра Крестић Станић налази се у ординацији Одсека оралне медицине и пародонтологије и болести зуба са ендодонцијом – ординација број 316. (број телефона 309 – 248)

-Др Верица Стефанов, Др Зорица Парежанин  налазе се у ординацији Одсека поливалентне стоматологије – ординација број 317. (број телефона 309 – 249)

-Др Драгана Маловић налази се у ординацији Одсека пријемне и поливалентне стоматологије – ординација број 318. (када је неко од других доктора стоматологије са тог одсеака, по распореду, на пријемном оделењу онда је др Драгана Маловић у ординацији тог доктора).  (број телефона 309 – 240)

-Др Светлана Пешевска налази се у ординацији Одсека оралне медицине и пародонтологије и болести зуба са ендодонцијом – ординација број 316. (број телефона 309 – 248)

-Др Слађана Милошевић, Др Ирена Јовановић налазе се у ординацији Одсека поливалентне стоматологије – ординација број 317. (број телефона 309 – 249)

-Др Владимир Ђукић налази се у ординацији Одсека пријемне и поливалентне стоматологије – ординација број 318. (када је неко од других доктора стоматологије са тог одсека, по распореду, на пријемном оделењу онда је др Владимир Ђукић у ординацији тог доктора). (број телефона 309 – 240)

Распоред рада доктора стоматологије је истакнут на сајту Дома здравља Панчево.

 

Начелник Службе стоматолошке здравствене заштите

 Др Тихомир Мреновић